Tryghed og kvalitet for både personale og borgere

TES viser både ophobninger af opgaver og ikke planlagt arbejdstid. Det gør det nemmere at følge op, samt lede og fordele arbejdsopgaverne mellem personalet. Systemet viser også gennemførte opgaver, så det ikke er nødvendigt at forhøre sig om, hvem der har udført hvad.

I tilfælde af besøg, som ikke er blevet gennemført, vil TES give en alarm om dette. Det højner kvaliteten i plejen, og skaber en højere tryghed – både hos borgerne og personalet.

Borgernes tryghed kan også øges af en funktion, der kan vælge personale ud fra, hvor ofte de har besøgt en bestemt borger. Det giver bedre chancer for, at borgere får besøg af nogle medarbejdere, som de allerede kender.

TES giver en række muligheder, men planlægningen er ganske simpel, så et enkelt tryk giver en optimal plan for alle besøg. TES giver også plejepersonalet stor indflydelse på dagligdagen – med selvstyrende teams.

Mulighed for at udvikle sig

Erfaringerne viser, at det er vigtigt at involvere personalet tidligt i processen med indførelsen af TES i kommunerne. Det gør, at de forstår fordelene ved at se, hvordan andre grupper arbejder – og dermed få mulighed for at udveksle erfaringer.
Når plejepersonalet lejlighedsvis arbejder i andre grupper, føler mange, at de får mulighed for at udvikle sig. Dertil kommer en følelse af mere medindflydelse og mindre stress.

Elektroniske låse

TES kan benyttes til administration af elektroniske låse til hjemmeplejen. Så hvis I vælger TES til at planlægge arbejdsopgaver, så kan I også få en nøglefri hjemmeple. Det vil sige en løsning, hvor plejepersonalet låser borgerne døre op med smartphones.

Download brochure om TES planlægningssoftware HER >Udnyt ressourcerne rigtigt

TES hjælper med at planlægge og strømline den daglige indsats inden for plejen.

Mere info

TES mobilapp

TES mobilapp hjælper med til at skabe en tryg og sikker pleje.

Mere info
Elektroniske låse til hjemmeplejen

Elektroniske dørlåse

Carelock giver mulighed for en nøglefri hjemmepleje, da det traditionelle nøglebundt erstattes med en digital nøgle i en Smartphone.

Mere info