Patientkald, personsikring og alarmhåndtering på hospitaler

Patientkald, kritiske alarmer og personalealarmer håndteres i én platform på tværs af hele hospitalet på en ensartet måde. Det giver færre systemer at forholde sig til for personalet, ligesom det hjælper med at højne arbejdsmiljøet og øge patientsikkerheden. For personalet betyder det, at de kan koncentrere sig om at udføre kerneopgaver. Ledelsesmæssigt betyder det en unik verden af rapporter og statistikker til brug for både planlægning og dokumentation.

Patientkald

Tryghed er altid vigtigt for patienter, der er indlagt på et hospital. Det gælder i forhold til personalets indsats, men også i forhold til det udstyr, der skal sikre patienter hjælp og komfort under indlæggelsen. Omgivelserne har også en stor betydning for patienternes tryghed. Især muligheden for nemt at kunne tilkalde hjælp er vigtig.

Langt de fleste patienter giver udtryk for vigtigheden af at føle sig tryg i forbindelse med indlæggelse på et hospital. Personalets kompetencer og patienternes følelse af, at der bliver taget godt hånd om dem. Det er i høj grad med til at skabe tryghed.

Mobilitet og frihed for patienter på hospitalet

Alarm ved sengen og på toilettet har været standard i mange år. Men hos Tunstall vil vi gerne sætte nye standarder. Det gør vi med trådløst udstyr, som giver mobile patienter mulighed for at bevæge sig rundt – fortsat med sikkerhed for at tilkalde hjælp. Fx passer en lille alarmsender på et standard-patientarmbånd.

Med positionsmeldere skaber vi forskellige zoner på hospitalet. Dermed kan personalet altid se, hvorfra en alarm kommer. Positionering skaber tryghed hos ambulante patienter. Ved besøg på flere afdelinger, er der med positioneringen mulighed for at udføre lokationsafhængig alarmbehandling. Det betyder, at et kald automatisk bliver præsenteret i den afdeling, hvor den ambulante patient aktuelt befinder sig.

Download brochurer om løsninger til hospitaler HER >

Servicekald for patienter

Servicekald for patienter

Servicekald kan fx være, at patienten er tørstig, sulten, har smerter eller skal på toilettet. Servicekald er med til at tilkalde rette kompetence til den aktuelle situation – og spare skridt for personalet.

Personalealarmer

Personalealarmer

Med et trådløst kaldesystem kan alarmudstyret ændres og tilpasses efter behov. Med en lille alarmsender kan en sygeplejerske, læge mv. sende alarmer – diskret og uden lyd – til det øvrige hospitalspersonale.

Kritisk alarmhåndtering

Kritisk alarmhåndtering

Kritisk alarmhåndtering er en integreret del af Tunstall kaldesystem, hvor det er muligt at sammensætte udkaldsplaner for kritiske alarmteams (tilkaldes fx i forbindelse med hjertestopkald). Denne funktion hjælper med, at de rette kompetencer tilkaldes ved kritiske alarmer. Teammedlemmer og fx receptionen, eller den interne alarmcentral, kan følge status på de forskellige teammedlemmer løbende. Derved har de fuldt overblik, når de kommer frem – og vil hurtigt kunne erstatte eventuelt manglende medlemmer. Al dokumentation indsamles og kan let søges frem, når indsatsen skal evalueres eller dokumenteres.

Sikring af demensramte patienter

Sikring af demensramte patienter

Hospitalerne oplever, at de modtager flere og flere patienter, som lider af demens. Det giver personalet ekstra arbejde, fordi de skal passe på, at patienterne ikke forlader stuen eller afdelingen. Ved at udlevere en trådløs demenssender til patienten, vil personalet automatisk modtage en alarm, hvis denne forlader et foruddefineret område.


Tunstall Nursecall

På hospitaler er der mange kalde- og alarmtyper. Vi har samlet det i én kommunikationsplatform – Tunstall Nursecall. Brugerfladen er webbaseret og personalet kan derfor tilgå den fra afdelingens arbejdsstationer.  Brugerinterfacet er tilpasset den enkelte medarbejders brugerprofil, så det er nemt at håndtere de daglige arbejdsrutiner. Brugerinterfacet tilpasses i forhold til fx sprog og adgang til menuer i platformen.

Stor fleksibilitet

En løsning fra Tunstall har flere anvendelsesmuligheder og kan altid udvides. Hospitalet kan fx starte med en enkelt somatisk afdeling, og senere udvide med flere dele af hospitalet. Det gælder også for den psykiatriske del af hospitalet, så samme teknologi anvendes på tværs af alle afdelinger.


Kaldeanlæg til sygehuse og hospitaler

Plug and Play

Patientkaldeanlæg til sygehuse og hospitaler – når det skal være enkelt, praktisk og sikkert.

Mere info
Alarmer på hospitaler og sygehuse

Administration

Patientkaldeanlæg til sygehuse og hospitaler. Det er i tysk kvalitet og udført med hjælp af dansk innovation.

Mere info