Sikkerhed for personale på hospitaler

Fredag aften kl. 23.30. Ukvemsord og trusler fyger gennem luften på hospitalets akutafdeling. Personalet føler sig truet. Situationen spidser til og … vi kunne fortsætte den lille beretning. Lignende historier hænder desværre alt for ofte på hospitalerne. Personale, der skal hjælpe tilskadekomne, udsættes for vold og trusler.

Vold og trusler på hospitaler

For det meste opstår situationer med vold og trusler, når patienter og pårørende oplever ventetid. Her spiller kommunikation med patienter en vigtig rolle, så de kender ventetiden – og forstår evt. udsættelser. Men selvom sygeplejerskerne gør alt, hvad de kan, oplever de oftere ukvemsord, når patienter og pårørende bliver utålmodige.

Fælles akutmodtagelse (FAM) stiller krav til et godt samarbejde

Omkring 1/3 af alle henvendelser til hospitaler er akut. Til at varetage denne opgave har flere hospitaler en fælles akutmodtagelse (FAM). FAM modtager patienter, som kommer fra egen læge, fra det præhospitale område eller direkte ind fra gaden. Det kan betyde, at akutte psykiatriske patienter modtages samme sted som patienter med fysiske sygdomme. Denne sammensætning stiller krav til et tæt samarbejde mellem alle faggrupper og de afdelinger, som skal arbejde med de mange opgaver.

Utryghed flere steder på hospitalet

Årsagerne til vold og trusler er mange. Udover de psykiatriske patienter og utålmodige tilskadekomne kan utrygge situationer opstå, når mennesker er påvirkede af stoffer eller alkohol. Vold og trusler kan dog også opstå rundt om på hospitalet. Stærkt medicinerede patienter og udadreagerende demensramte kan også give personalet nogle voldsomme oplevelser.

Undgå psykisk overbelastning på arbejdspladsen

Psykiske spidsbelastninger kan være ekstra travlhed, ekstra mange patienter eller mangel på personale. Mødet med voldelige eller truende patienter betyder naturligvis også en hård dag på jobbet. Det oplever personalet som ekstra krævende. Vi kan alle opleve ekstra krævende dage, men det bliver et problem, når det udvikler sig til psykisk overbelastning.

Samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter kan skabe et blik for faresignaler hos de ansatte. Sammen kan der formes en fælles forståelse for, hvordan der skabes et godt psykisk arbejdsmiljø for alle faggrupper. Et vigtigt resultat af arbejdet er at kunne spotte tegn på psykisk overbelastning hos sig selv, sine kolleger og at kunne handle på det.

Det skal være sikkert at gå på arbejde for hospitalspersonale

Personale, der oplever vold og trusler, vil ofte føle sig utryg i en periode. Noget, der ikke gør det sjovt at tage på arbejde i dagene efter en voldsom hændelse.

Vold og trusler er et arbejdsmiljøproblem. Og det skal tages seriøst. Naturligvis af de ansatte, der står midt i situationerne. Men særligt af hospitalsledelsen, der skal prioritere en høj sikkerhed for de ansatte. Det skal fx ske ved, at personalet er godt trænet i kommunikation og i at spotte tegn på psykisk overbelastning. Men derudover bør et godt overfaldssystem være en selvfølge på hospitalet. Det betyder bl.a. overfaldsalarmer, der sender besked til en udvalgt del af personalet. Overfaldsalarmer højner sikkerheden og giver personalet større tryghed, når de får hjælp via et enkelt tryk på en alarmsender.
Se mere om overfaldsalarm HER >

Flere oplysninger om overfaldsalarm og sikkerhed på hospitaler

Hos Tunstall tilbyder vi flere muligheder for personalesikring. Kontakt os endelig om valg af den bedste løsning til overfaldsalarmer, der skaber højere sikkerhed for personalet på hospitaler.
Kontaktoplysninger på vores konsulenter finder du HER >

Læs mere om personalesikkerhed i artiklerne herunder ...

Personalesikkerhed

Mere info

Personalesikring i ældreplejen

Mere info

Sikkerhed for ansatte i psykiatrien

Mere info

Fakta om vold og trusler for ansatte indenfor plejeområdet

Mere info

Overfaldsalarm for ansatte gør arbejdsdagen mere tryg

Mere info

Risikostyring i kommuner og regioner

Mere info

Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info