Sikring inden for demensområdet

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, der angriber hjernefunktionen. Demenssygdomme udvikler sig gradvist. Hukommelsen begynder at svigte, og efterhånden bliver evnen til at fungere i hverdagen dårligere og dårligere. Langsomt, men sikkert, mister den syge sine evner og sin personlighed.

I begyndelsen er sygdommen først og fremmest en stor belastning for den syge selv, men efterhånden bliver også familien påvirket af de forandringer, der sker med den demensramte.

At tage hånd om demente kræver stor empati og indlevelsesevne fra omgivelserne – kombineret med teknologiske hjælpemidler.

Større bevægelsesfrihed

Tunstalls TeleVagt-system gør det unødvendigt med låste døre på plejehjemmet, da positionsmeldere muliggør en opdeling i zoner.

Udstyret med en lille alarmsender kan den demensramte lokaliseres af personalet, som modtager en alarm, hvis plejehjemmets område forlades.

TeleVagt-systemet giver færre begrænsninger og et hyggeligere og mere hjemligt miljø for beboerne.

Tunstall har mange medarbejdere, der har stor erfaring indenfor demenssikring på plejehjem. Det sikrer en tryg løsning for både den demensramte, de pårørende og personalet.

Demensringe om plejecentre

I Kolding Kommune nedlægges der "demensringe" i jorden omkring plejecentrene. Dermed kan beboerne vandre rundt i udenomsarealerne uden begrænsninger, mens personalet modtager en alarm (på deres telefoner), hvis en demensramt begiver sig udenfor demensringen. Det sikrer en tryg løsning for både den demensramte, de pårørende og personalet. 

Læs mere om demensring HER >

 

Download vores gratis e-bog "Data, dimser og demens"


Demensring

Demensringen giver beboerne mulighed for at vandre rundt i plejecentrets udenomsarealer – uden begrænsninger.

Mere info

E-bøger

Download vores e-bøger.

Mere info

ID Lock

Flere plejecentre har øget trygheden og sikkerheden for beboerne på demensafsnittet – med Tunstalls unikke låsesystem, ID Lock.

Mere info