Hvor mange har Alzheimers i Danmark?

Alzheimers sygdom er den hyppigste demenssygdom. På baggrund af befolkningsundersøgelser estimerer Alzheimer Europe, at det reelle antal personer med demens er langt større end antallet af de registrerede tilfælde (fx udredes nogle mennesker ikke og der er lange ventetider på demensudredning). Det vurderes at der er over 87.000 personer med demens i Danmark. Et tal der skønnes at stige til ca. 134.000 personer med demens i 2035.

Er demens og Alzheimers det samme?

Demens er den overordnede betegnelse for en lang række sygdomstilstande, der alle leder til en vedvarende svækkelse af hjernens funktioner. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som 62% af alle mennesker med demens lider af. Det er derfor ofte Alzheimers, der bliver fremhævet, når man taler om demens. Der findes dog 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demens.

Med ca. 87.000 demensramte i Danmark betyder det, at antallet af mennesker med Alzheimers sygdom er omkring 54.000 i Danmark.

Alzheimers sygdom giver hukommelsesbesvær og problemer med at finde ord

Det er især korttidshukommelsen, der bliver dårlig for mennesker med Alzheimers. Fx bliver det sværere at huske navne – selv på personer, man kender godt. Dagligdagsting bliver også vanskeligere (fx at finde vej eller tælle småbeløb sammen).

Efterhånden som sygdommen udvikler sig, sker der også ændringer i følelsesliv, temperament og personlighed. Udadvendte, aktive og sociale mennesker kan blive irritable, passive og indesluttede, ligesom humøret ofte svinger meget.

Læs mere om forskellige demenssygdomme HER

Flere artikler om demens >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info