Demensvenlig personale på vagtcentralen

Tunstall er en demensvenlig virksomhed, hvor alle medarbejdere uddannes til demensvenner. Det sker i samarbejde med Alzheimerforeningen, der formidler viden om emnet. Hvad er demens? Hvordan kan man imødekomme mennesker med en demenslignende adfærd? Hvordan kommunikerer man bedst med en demensramt person?

Alzheimerforeningen giver gode råd og tips om demens

På vores døgnbemandede vagtcentral sidder alarmoperatører, som jævnligt har kontakt med demensramte borgere. Her er det vigtigt at forstå, hvordan vi skal tale og handle i forhold til mennesker med demens. Det er fx vigtigt at være venlig, tålmodig, tale langsomt og tydeligt. Samtidig skal det gøres tydeligt, at vi gerne vil hjælpe. En hjælp, der bl.a. sker ved at bruge korte sætninger og kun stille ét spørgsmål ad gangen. Vores viden om demens tilegnes bl.a. i løbende dialog med Alzheimerforeningen, så vores personale er opdateret med den nyeste viden om demens.

Der er mange eksempler, hvor viden om demens er vigtigt. Et enkelt eksempel kan være en demensramt borger, som vender rundt på dag og nat – og derfor spørger til frokost midt om natten. Så kan vores personale berolige med, at det nok skal komme, og at borgeren kan nå at tage sig en lille lur inden maden kommer. Medarbejderen kender til borgerens tilstand, da det står på en PC skærm, når kald kommer ind. Derfor er alarmopreatøren også forberedt, hvid den samme demensramte borger sender et kald 10 minutter senere med det samme spørgsmål.

Vagtcentalen er dedikeret til opgaven med at håndtere nødkald

Alarmoperatører er dedikeret til opgaven med at formidle kald mellem en ældre borgere og hjemmeplejen. Jobbet kræver stor empati og handlekraft, så de rigtige beslutninger kan tages hurtigt. Et alarmkald skal videregive til hjemmeplejen med en præcis beskrivelse. Alarmoperatørerne skal også besidde en gennemslagskraft i forhold til hjemmeplejens personale, som ikke selv har talt med den ældre borger. Hjemmeplejens personale skal vide, hvor presserende et behov, der er for hjælp hos borgeren. Kommunikationen, mellem alarmoperatør og hjemmeplejer, har stor betydning i dagligdagen. Det er denne kommunikation, der giver hjemmeplejen mulighed for at vurdere, hvor hurtigt de skal reagere på et alarmkald. Der er i høj grad tale om et godt samarbejde og forståelse for de ældres behov for hjælp.

Flere artikler om nødkald til ældre >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info