Digitale løsninger til behandling og diagnosticering i eget hjem

Et styrket fokus på data og digitalisering er centrale områder i en ambitiøs omstilling af sundhedsvæsenet. Det betyder bl.a., at den nye sundhedsreform lægger op til at fremme udbredelsen af digitale løsninger via behandling og diagnosticering i eget hjem. Det sker sammen med ønsket om kvalitet i det nære sundhedsvæsen og tid til den enkelte patient.

Den nye sundhedsreform afsætter i første omgang op til 268,1 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten af behandlingen til mennesker med kroniske sygdomme i kommunerne – samt til styrkelse af de kommunale akutfunktioner. Dertil skal udbredelsen af digitale løsninger i eget hjem fremmes, ligesom ordningen om patientansvarlig læge m.m. skal udvikles.

Selvmonitorering i hjemmet er en del af ny sundhedsreform 2022

Offentlig besparelse pr. borger: 48.000 kr. Vel at mærke om året! Det er resultatet, hvis Tunstalls løsning til selvmonitorering i eget hjem blot benyttes til borgere med hjerte-kar sygdomsramte. Når vi udelukkende ser på denne gruppe, vil det betyde en årlig offentlig besparelse på astronomiske 2.7 milliarder kr.

Effekten af telemedicinske løsninger vil blive endnu større, hvis flere patientgrupper tilbydes selvmonitorering. Når vi fx ser på kontakterne til almen praksis, så er over halvdelen knyttet til kroniske sygdomme. På de danske hospitaler udgør kroniske sygdomme knap 30% af indlæggelserne.

Telemedicin kan hjælpe med sammenhæng, overblik og nedbringelse af akutte indlæggelse

Telemedicin kan give en række fordele for både patienter og sundhedsvæsen. Iblandt fordelene er, at både patienter, pårørende og sundhedspersonale kan få adgang til informationer som fx målinger, vejledning og konsultationer. Og det er vel at mærke uanset, hvor i landet patienterne bor. Afstand, tid og transport er derfor ikke nogen hindring for sammenhængen i et behandlingsforløb.

Unødvendige hospitalsbesøg og indlæggelser, samt mindre transport, er på plussiden hos den enkelte borger. Hos sundhedsvæsenet kan der til gengæld spares ressourcer uden at gå på kompromis med kvaliteten i behandlingsforløbet. Det kræver dog, at der kigges på egen organisation og arbejdsgange, så teknologien udnyttes bedst muligt.

Teknologien skaber mulighed for at dele data hos lægen på sygehuset, praktiserende læge, hjemmesygeplejersken og patienten. Det vil sige på tværs af sektorer, og dermed en netværkstankegang, som vil være ny for sundhedspersonalet.

KOL, blodtryk, pulsmåling, diabetes, hjerteproblemer mv.

En telemedicinsk løsning er for mennesker, der lever i eget hjem – med fx hjerteproblemer, diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk. Ved målinger i eget hjem, kan der spares tidskrævende ture til hospitalet eller egen læge. Tunstalls telemedicinske løsning er også udviklet til at involvere og uddanne patienten i bedre håndtering af egen sygdom – ved brug af unikke løsninger til hjemmemonitorering og intelligent software til behandling og præsentation af data.

Hjælp efter udskrivning fra hospitalet

Mange har behov for hjælp efter udskrivelse fra et hospital. Her kan Tunstalls telemedicinske løsning spille en vigtig rolle. Data, fra målinger, kan sendes direkte til hospitalet (via en sikker server). Sammen med intelligent software behandles og præsenteres data, så sundhedsressourcerne kan kanaliseres derhen, hvor de gør størst nytte.

Telemedicinsk Service Center

Løsningen er medicinsk godkendt og Tunstalls eget Telemedicinske Service Center understøtter udrulning af hjemmemonitorering – helt fra indrulning af patienter i programmerne til filtrering af data, så det kliniske personale kan fokusere på valide kliniske data og ikke bruge kostbar tid på at drive processen.

Læs flere artikler om, hvordan Tunstall kan bidrage til ny sundhedsreform >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info