Hurtig alarmhåndtering på smartphones

Med mobil alarmhåndtering kan personalet øjeblikkeligt modtage og håndtere notifikationer, kald og alarmer på smartphones. Med blot få tastetryk er det muligt at acceptere eller afvise alarmer, ændre udkaldsplaner direkte fra applikationen, samt registrere sig on- eller offline.

Fleksibel alarmhåndtering med Tunstalls app

Hver eneste dag bruger hospitalernes kliniske personale dyrebar tid på at udføre daglige arbejdsrutiner, som ændringer i afdelingens udkaldsplaner. Med Tunstalls app er dette slut. Applikationer på vores kommunikationsplatform er udviklet med fokus på, at det kliniske personale skal have deres ”værktøjer” lige ved hånden – og tilgængelige hurtigt. Derfor kan fx afdelingens udkaldsplaner, ind- og udmelding afvikles på smartphones, tablets og skærme. Helt uden at skulle finde en ledig PC, indtaste brugernavn og adgangskoder før arbejde med den aktuelle opgave kan påbegyndes.

Software udviklet i Danmark

Hos Tunstall udvikler og producerer vi selv vores hard- og software. Dette betyder, at vores løsninger løbende udvikles med nye funktioner og features.

Eksisterende software opdateres løbende med nye funktioner og opdaterings-patches, fx i forbindelse med tilpasning af software til nye OS-versioner på Android og iOS. Vi garanterer kompatibilitet minimum fire OS-versioner bagud.

Installation og opdatering af apps kan udrulles via regionens MDM løsning.

Alarmhåndtering

Alarmer kan sendes i fleksible udkalds- og eskaleringsmønstre. Alt kan konfigureres på gruppe-, team- og kaldetypeniveau, ligesom alarmer kan eskaleres i henhold til udkaldsplanerne – efter en prædefineret periode.

Præsentation af kald og alarmer

Tunstalls app giver personalet et unikt og intuitivt overblik. Notifikationer, kald og alarmer præsenteres i en alarmliste med højest prioriterede alarmer øverst. Notifikationer , kald og alarmer præsenteres med farve og ikon i relation til kaldetypen og
lyd i henhold til alarmens prioritet. Kald og alarmer, som er accepteret af kolleger, præsenteres nedtonet, indtil de er afstillet.

Personalet forstyrres udelukkende af kald, som de ifølge udkaldsplanerne har fået tildelt. Besvares kaldet ikke af den primære person eller gruppe, sendes kaldet til en sekundær person/gruppe og så fremdeles.

Intuitiv alarmproces

I kritiske situationer skal der handles hurtigt. Derfor kommunikeres kald, alarmer og notifikationer til personalet med forskellige farver, tekster, ikoner og lyde – afhængigt af kaldets karakter og prioritet. Farver og prioriteter følger internationale normer og standarder og er gennemgående på rumlamper, gang displays, grafiske alarmdisplays, mobilapplikationer og alarmkomponenter.

Samtale med patienterne

Samtalemulighed med patientstuer sparer dyrebar tid for personalet. Når personalet modtager et kald på deres smartphone, og kaldet er accepteret, indikeres det, om samtale med patienten er mulig. Personalet kan nu snakke med patienten for afklaring af behov og derved mulighed for at medbringe medicin, kaffe eller hvad patienten nu måtte have behov for – og derved spare skridt.

Differentierede kald

Ikke alle kald kræver den samme faglige kompetence. Og i en tid med mangel på sygefagligt personale, er det vigtigt, at dette personale anvendes til de sygefaglige opgaver, mens andet sundhedsfagligt personale anvendes til de øvrige opgaver.

Kritisk alarmhåndtering

Kritiske alarmer, som hjertestop, kræver hurtig alarmhåndtering og ofte et team med specialkompetencer. Det er af allerstørste vigtighed, at teammedlemmerne kan følge alarmstatus, så de kan uddelegere de manglende kompetencer, når de kommer frem til patienten. Dette er naturligvis implementeret i applikationen. Alarmen kan eskaleres på teammedlemsniveau. Teams og teamudkaldsplaner defineres let i kommunikationsplatformen. Kritiske alarmer dokumenteres i kommunikationsplatformens log og hændelsesforløbet kan fremsøges for evaluering og eksporteres til fil, eksterne databaser eller udskrives.


Patientkald

Mere info
Kaldeanlæg til sygehuse og hospitaler

Plug and Play

Patientkaldeanlæg til sygehuse og hospitaler – når det skal være enkelt, praktisk og sikkert.

Mere info
Alarmer på hospitaler og sygehuse

Administration

Patientkaldeanlæg til sygehuse og hospitaler. Det er i tysk kvalitet og udført med hjælp af dansk innovation.

Mere info