Ældre og nødkald

Omkring 65.000 nødkald står i en bolig hos en ældre borger, der typisk får det visiteret af sin kommune. Borgeren har oftest en alarmsender, samt et nødkald med højttaler og mikrofon, så der kan snakkes med personalet fra hjemmeplejen eller en bemandet vagtcentral. Men hvad er borgerens oplevelse med at have et nødkald stående i boligen? Det er en brugbar viden for de alarmoperatører, der varetager nødkaldet og dets betydning fra et ældreperspektiv.

Visitationen af nødkald, til de ældre borgere, begrunder kommunerne primært med henvisning til en vurderet øget faldtendens og/eller øget risiko for et akut behov for hjælp. En række videnskabelige undersøgelser har desuden forsket i ældres fald – og konkluderet, at risikoen for fald stiger markant for den ældre del af befolkningen. Dertil påpeger undersøgelser, at der er forøget risiko for, at et fald får fatale konsekvenser for de ældre (fx brækket hofte eller et hovedtraume). Netop dette kan være med til at forklare, at fald har en særlig opmærksomhed som visitationsgrundlag i kommunerne.

Vi har samlet en række artikler, der giver mere viden om ældre og nødkald. Ikke blot om kommunikationen med vagtcentralen, men også om ældres forhold til at have et nødkald i hjemmet.


Sådan forholder ældre sig til nødkald

Mere info

Personalesikkerhed

Mere info

Alarmoperatør på en vagtcentral

Mere info

24 timer på en vagtcentral

Mere info

Hjemmepleje og vagtcentraler

Mere info

Vagtcentralens personale er demensvenner

Mere info

Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info