Optimal planlægning (TES)

TES er planlægningssoftware til kommuner

TES er et system, der kan planlægge, automatisere og dermed forbedre den daglige indsats inden for hjemmeplejen. Systemet kan bl.a. integreres med flere forskellige operativ- og omsorgssystemer.

Personalet indtaster forskellige plejebehov i systemet. Meddelelse herom sendes derefter automatisk til den relevante enhedsleder. Baseret på dette udarbejdes en besøgsplan, hvorefter den automatiske planlægning sker.

Behov for optimering af ressourcer i kommunerne

Et stigende pres på den offentlige økonomi og manglen på SOSU´er kalder på nye og innovative løsninger. Løsninger, der kan sikre, at vi alle kan klare os længst og bedst muligt i eget hjem. Billedet er det samme i de lande, som vi normalt sammenligner os med.

Det er nødvendigt for den enkelte kommune at tilpasse sin indsats og tænke i nye løsninger. Det har halvdelen af kommunerne i Sverige gjort med TES, da systemet kan optimere ressourcerne – og dermed også spare penge for kommunen.

TES giver disse fordele:

  • Spar tid og penge.
  • Automatisk fordeling af ressourcer.
  • Korrekt rapportering af udførte timer.
  • Integration med elektroniske låsesystemer.
  • Alarmfunktion i tilfælde af mistet besøg.
  • Øget involvering af SOSU-hjælpere og borgere.

Download brochure om TES planlægningssoftware HER >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info

Kontakt

Kontakt vores administration eller salgsteam.

Mere info