TES er planlægningssoftware til kommuner

TES er et system, der kan planlægge, automatisere og dermed forbedre den daglige indsats inden for hjemmeplejen. Systemet kan bl.a. integreres med flere forskellige operativ- og omsorgssystemer.

Personalet indtaster forskellige plejebehov i systemet. Meddelelse herom sendes derefter automatisk til den relevante enhedsleder. Baseret på dette udarbejdes en besøgsplan, hvorefter den automatiske planlægning sker.

Behov for optimering af ressourcer i kommunerne

Et stigende pres på den offentlige økonomi og manglen på SOSU´er kalder på nye og innovative løsninger. Løsninger, der kan sikre, at vi alle kan klare os længst og bedst muligt i eget hjem. Billedet er det samme i de lande, som vi normalt sammenligner os med.

Det er nødvendigt for den enkelte kommune at tilpasse sin indsats og tænke i nye løsninger. Det har halvdelen af kommunerne i Sverige gjort med TES, da systemet kan optimere ressourcerne – og dermed også spare penge for kommunen.

TES giver disse fordele:

  • Spar tid og penge.
  • Automatisk fordeling af ressourcer.
  • Korrekt rapportering af udførte timer.
  • Integration med elektroniske låsesystemer.
  • Alarmfunktion i tilfælde af mistet besøg.
  • Øget involvering af SOSU-hjælpere og borgere.

Download brochure om TES planlægningssoftware HER >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info