Er der sikkerhed for ansatte i psykiatrien?

Det skal være trygt at gå på arbejde. Også i psykiatrien. Derfor skal patienterne have den rette behandling og det rette personale med den rette uddannelse. Det kan minimere antallet af voldsomme hændelser, mener læger indenfor psykiatrien.

På personalefronten skal der være ansatte nok til at give en god behandling. Samtidig skal det sikres, at alle har de rette kompetencer og uddannelse. Men uanset kompetencer og uddannelse, vil det være et område med relativ stor mulighed for utrygge episoder.

Overfaldsalarmer skaber tryghed for personalet

En god sikring af personalet er med til at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø. Her er overfaldsalarmer en vigtig del i en presset hverdag. Mulighed for at få hurtig hjælp er afgørende, når en truende situation opstår. En overfaldsalarm kan fx bæres på armen, i lommen eller placeres under et skrivebord.
Læs mere om overfaldsalarmer HER >

Personalesikring til bosteder, psykiatrisk akutmodtagelse, retspsykiatri mv.

Det psykiatriske område dækker over mange lokationer og tilbud til mennesker med psykisk sygdom. Der er psykiatrisk akutmodtagelse, psykiatriske skadestuer, psykiatriske centre, retspsykiatri, psykiatriske bosteder og andre behandlingstilbud. Gældende for alle steder er, at det er for mennesker, der har behov for hjælp.

Der er ansat fantastiske medarbejdere til at varetage de vigtige opgaver. Og disse medarbejdere skal kunne gå trygt på arbejde. De skal kunne gå på arbejde uden at blive chikaneret, truet på livet eller udsat for vold.

Problemer med trusler og vold i psykiatrien

For få ansatte og for få med de rette kompetencer. Det ser mange som det største problem i psykiatrien. Hvis det kombineres med lange sygemeldinger fra medarbejdere, der har oplevet vold og trusler, så bliver problemet blot større. Der skal tages hånd om de berørte medarbejdere, så de kommer godt videre. Men opgaven med at nedbringe vold og trusler er også nødvendig i forhold til at rekruttere nye medarbejdere. En arbejdsplads med stor risiko for chikane, trusler og vold er ikke just noget, der efterspørges.

Lange sygemeldinger, høj udskiftning af personale og problemer med rekruttering bliver en ond cirkel. Udviklingen skal vendes. Det skal den nu. Og det starter med nedbringelse af vold og trusler.

Sikkerhed med Tunstalls overfaldsalarm

Med Tunstalls overfaldsalarm trykker personalet blot på en lille alarmsender, når de har brug for hjælp. Så sendes alarmen straks til en vagt eller til kollegerne. Det er muligt at se, hvem der har sendt alarmen – og hvorfra alarmen er sendt. Alarmer indendørs sendes videre med nøjagtig position ved hjælp af lokale positionsmeldere. Hvis medarbejderen søger tilflugt i et andet lokale, opdateres positionen, så kollegerne kan komme til undsætning det rigtige sted.

Unik overfaldsalarm til medarbejdere på farten

Tunstall tilbyder en unik løsning til alarmer, når personale er på farten udendørs med en borger eller patient. Her udløses den lille alarmsender også med et enkelt tryk, men sendes via medarbejderens mobiltelefon med GPS. Kollegerne – eller en vagt – modtager derefter alarmen på deres egen mobiltelefon. Her vises et kort med den nøjagtige lokation for alarmen. De kan også se, hvis medarbejderen, med behov for hjælp, bevæger sig et andet sted hen.

Mere information om overfaldsalarm og personalesikkerhed

Vi går gerne i dialog om valg af den bedste løsning til overfaldsalarmer, der skaber højere sikkerhed for personalet.

Kontaktoplysninger på vores konsulenter finder du HER >

Læs mere om personalesikkerhed i artiklerne herunder ...

Personalesikkerhed

Mere info

Personalesikring i ældreplejen

Mere info

Sikkerhed for personale på hospitaler

Mere info

Fakta om vold og trusler for ansatte indenfor plejeområdet

Mere info

Overfaldsalarm for ansatte gør arbejdsdagen mere tryg

Mere info

Risikostyring i kommuner og regioner

Mere info

Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info