Personalesikkerhed

Udover besvarelse af ”almindelige” nødkald, kan vagtcentraler også hjælpe inden for personalesikkerhed. Det kan både være for udekørende personale i hjemmeplejen eller inde på et plejecenter.

På plejecentre kan en harmløs situation fx pludselig eskalere og bringe den ansatte i fare. I en sådan situation er det vigtigt, at medarbejderen hurtigt kan tilkalde hjælp. Et velfungerende alarmsystem vil derfor kunne højne sikkerheden og give større tryghed i hverdagen. Det betyder et bedre arbejdsmiljø for personalet, der ofte vil opleve mindre stress, færre sygedage og større trivsel på deres arbejdsplads.

Indenfor personalesikkerhed er der flere tekniske løsninger, der giver større sikkerhed. Det kan fx være alarm via en DECT-telefon, smartphone eller en lille alarmsender, som personalet bærer på sig.

Når en medarbejder afgiver en alarm, kan den sendes forskellige steder hen og modtages på forskellig vis. På et plejecenter sendes alarmer, i dag- og aftentimerne, som regel direkte til kolleger, som kan komme til hjælp.

Personalesikkerhed i ydertimerne

Når vi kigger på sikkerheden i ydertimerne (fx om natten), kan personalet være særligt sårbare. Hvis de arbejder alene, har de ikke umiddelbart mulighed for at få hjælp fra en kollega. I disse situationer kan det være en hjælp, at en alarm sendes til en bemandet vagtcentral. Herfra stilles alarmen videre i henhold til en forholdsordre, som er aftalt med plejecentret.

Forholdsordren kan fx beskrive, at alarmer fra plejecentret, skal gå til en kollega, der bor i nærområdet. Men det kan også være, at plejecentret har en aftale med hjemmeplejen, som har medarbejdere kørerende rundt til borgere, i eget hjem, hele natten. Når disse medarbejdere bliver kontaktet af vagtcentralen, vil de skynde sig hen til det pågældende plejecenter. Det kan være en god idé, at nattevagten udstyres med en lille alarmsender i stedet for en telefon. Hvis der opstår en presset situation, er det ikke hensigtsmæssigt at finde sin telefon frem og ringe efter hjælp. Med en lille alarmsender kan nattevagten derimod skaffe hjælp via et enkelt tryk.

Alarmer skal fungere gnidningsfrit og pålideligt, så personalet opnår en høj sikkerhed. De skal opleve et trygt arbejdsmiljø, selvom de arbejder alene på en nattevagt. I disse tilfælde kan en bemandet vagtcentral være med til, at hjælpen kan når frem, mens den enkelte medarbejder sørger for at beskytte sig.

Personalesikkerhed for udekørende personale

For personale, der ikke udfører deres arbejde fra en bestemt lokation, kan en GPS give større sikkerhed på jobbet. I dag kan en GPS være både lille og let, så den er nem at have med i lommen. Og så kan den skabe tryghed for det udekørende personale.

Hvis det udekørende personale kommer i vanskeligheder eller bliver truet af en borger, kan de rekvirere hjælp med et tryk på GPS’ens alarmknap. Når alarmen sendes, vil den præcise lokation også fremgå.

Alarmmodtagere er bestemt på forhånd. Det kan fx være til en vagtcentral eller direkte til politiet – alt efter hvilken aftale, der er indgået. Alarmen kan også sendes til andet personale, som modtager alarmen på deres smartphone – via en app.

En af de kommuner, der benytter alarmer med GPS til personalet, er Vejen Kommune. Her blev GPS-alarmer i sin tid indført, da nogle af medarbejderne oplevede en utryghed, når de kørte alene rundt i aften- og nattetimerne.

Vejen Kommunes velfærdsteknologiske koordinator, Bjarne Krab Mortensen, fortæller, at alarmerne har givet personalet en større tryghed. Personalet er dog fuldt ud klar over, at det ikke er en løsning, der betyder hjælp fra politi indenfor få minutter. Dertil er afstanden til politiet for stor i de områder, hvor hjemmeplejen færdes.

Alarmerne går til en vagtcentral, der håndterer alarmerne efter de forholdsordrer, som kommunen har givet. Hvis en medarbejder sender en alarm, vil vagtcentralen ikke besvare kaldet og begynde at tale. ”En samtale med vagtcentralen vil nemlig kunne eskalere en konflikt”, siger Bjarne Krab Mortensen. Vejen Kommune har derfor aftalt, at vagtcentralen udelukkende lytter med, så de kan følge situationen og tilkalde den rette hjælp.

Vejen Kommune har haft GPS-alarmer til personalet i et par år. Efter kommunes indkøb, af alarmer med GPS, har personalet givet udtryk for en større tryghed på de vagter, hvor de færdes alene.

Flere artikler om nødkald til ældre >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info