Tegn på demens hos mænd

Hos Tunstall har vi foretaget undersøgelser om demens. Via spørgeskemaer har vi fx spurgt om hvilket køn, der oftest rammes af demens. Langt de fleste tror, at mænd rammes af demenssygdom hyppigere end kvinder. Men nej. I Danmark er fordelingen faktisk 2/3 kvinder. Det betyder, at dobbelt så mange kvinder får en demessygdom i forhold til mænd.

Alzheimerforeningen har udarbejdet en rapport om Køn og demens. Rapporten viser blandt andet, at der er en række kønsspecifikke forhold, som er ganske tydelige, men som sjældent indgår i de forskningsmæssige, politiske eller praktiske prioriteringer på demensområdet.

Rapportens hovedkonklusioner er:
  • at dobbelt så mange kvinder som mænd i Danmark har en demenssygdom (det er langt flere end i andre lande).
  • at kvinder med demens er langt mere underdiagnosticeret end mænd med demens
  • at kvinder rammes hårdere af omsorgsopgaven som pårørende til en person med en demenssygdom

De 10 advarselstegn eller symptomer på demens

Kilde: Alzheimerforeningen

1. Svækket hukommelse

Det er normalt: at glemme en aftale eller besked for senere at komme i tanke om det.
Det er ikke normalt: at glemme, hvor man er på vej hen eller hvem, man lige har talt med

2. Besvær med at udføre velkendte opgaver

Det er normalt: at glemme at tænde for kaffemaskine, når man vil lave kaffe.
Det er ikke normalt: at sætte termokanden på gasblusset eller kogepladen.

3. Problemer med sproget

Det er normalt: at have problemer med at finde det rigtige ord ind imellem.
Det er ikke normalt: helt at glemme enkelte ord, for så at erstatte dem med andre ord, der ikke giver mening.

4. Manglende orientering i tid og sted

Det er normalt: at tage fejl af en dato eller ikke at kunne finde vej på nye steder.
Det er ikke normalt: at bytte rundt på døgnets timer eller at fare vild i et velkendt område.

5. Dårlig eller nedsat dømmekraft

Det er normalt: at man ikke får taget regntøjet med – trods optræk til regn.
Det er ikke normalt: at glemme, det er vinter og tage sommertøj på udendørs.

6. Problemer med at tænke abstrakt

Det er normalt: at have problemer med at forstå meningen med et ordsprog.
Det er ikke normalt: at tage ordsproget helt bogstaveligt.

7. Ting forkerte steder

Det er normalt: at glemme, hvor man har lagt sine nøgler eller briller.
Det er ikke normalt: at lægge strygejernet i fryseren eller flæskestegen i kommodeskuffen.

8. Forandringer i humør og adfærd

Det er normalt: at blive ked af det og have en rigtig dårlig dag.
Det er ikke normalt: at have humørsvingninger, der tilsyneladende opstår uden grund fra det ene øjeblik til det andet.

9. Ændringer i personligheden

Det er normalt: at holdninger og synspunkter kan ændres med årene.
Det er ikke normalt: at personen ændrer sig drastisk og fx hurtigere bliver forvirret, mistænksom eller vred.

10. Mangel på initiativ

Det er normalt: at man kan have en dag, hvor man ikke kan tage sig sammen til noget.
Det er ikke normalt: at være passiv hele tiden, og have brug for stikord, opmuntring og støtte til at komme i gang.

Flere artikler om demens >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info