Overfaldsalarm for ansatte gør arbejdsdagen mere tryg

Utryghed og usikkerhed på arbejdspladsen. Det er desværre noget, som mange ansatte indenfor pleje- og omsorgsområdet oplever jævnligt (undersøgelse gennemført af FOA i efteråret 2022). Det kan skyldes borgere med udfordringer relateret til psykiatri eller en form for misbrug. Men det kan også handle om mennesker med demenssygdomme – på plejehjem eller i hjemmeplejen.

Utryghed kan få alvorlige konsekvenser for medarbejderne og hele organisationen. Personalets fysiske og psykiske skader er naturligvis afgørende faktorer. Dertil kommer øget sygefravær og kompetencetab, hvis medarbejderne skifter væk fra faget.

Sådan fungerer Tunstalls overfaldsalarm

Overfaldsalarmen, fra Tunstall, er baseret på en bærbar alarmsender. Personalet trykker blot på alarmsenderen, når de har brug for hjælp. Så sendes alarmen straks til kollegerne. Det er muligt at se, hvem der har sendt alarmen – og hvorfra alarmen er sendt.

  • Alarm inde: Indendørs er systemet baseret på lokale positionsmeldere.
  • Alarm ude: Udendørs udløses alarmen ved hjælp af Bluetooth kommunikation til medarbejderens mobiltelefon med GPS.

Fordele ved Tunstalls overfaldsalarm

Tunstalls overfaldsalarm er baseret på robust og gennemprøvet teknologi, som er anvendt gennem mange år. Teknologien er naturligvis opdateret gennem årene. En af de nye ting er den avancerede "follow me" funktion. Den sikrer, at medarbejderens position opdateres i realtid, også efter at alarmen er afsendt. En medarbejder kan altså sende en alarm fra ét sted, men fx søge tilflugt et andet sted – og findes dér. Denne funktion gælder uanset om alarmer er sendt indendørs eller udendørs.

Personalet kan sikre, at systemet altid fungerer

Ved hjælp af en teststation, har personalet mulighed for at teste udstyret løbende. De afgiver ganske enkelt en alarm tæt ved teststationen, der viser om overfaldsalarmen fungerer og hvad status er for batteriniveauet. Testen giver dem vished for, at udstyret fungerer, som det skal.

Hvilke personalegrupper kan bruge en overfaldsalarm?

Særligt personale indenfor psykiatrien og i hjemmeplejen kan få stor glæde de nye funktioner, der understøttes af Bluetooth- og GPS-information. De har altid mobiltelefoner med rundt på opgaver, så de skal blot have en lille alarmsender på sig. Så kan de sende en overfaldsalarm, der – via mobiltelefonen – afgiver nøjagtig lokation.
Alle personalegrupper, der oplever utryghed, kan bruge en overfaldsalarm. Tunstalls personalesikring er nemlig fleksibel, så der kan ændres og tilpasses efter de aktuelle behov.

Diskrete overfaldsalarmer til arbejdsstationer

En alarmfunktion kan integreres i et pc-tastatur. Det er diskret, da alarm kan sendes ved hjælp af en bestemt tastekombination. Alarmen sendes til udvalgte modtagere – fx vagtpersonale eller kolleger på de tilstødende kontorer. Det er en løsning, som fx kan være relevant i jobcentre.

Detaljeret log og nyttige rapporter

Alle alarmer logges, så informationerne kan benyttes til dokumentation af hændelser og afvigelser. Der kan også hentes rapporter, der viser:

  • Det samlede antal alarmer.
  • Hvor alarmerne sendes fra.
  • Hvem, der sender alarmerne.
  • Hvornår alarmerne sendes.

Det rette overblik kan være med til at minimere risikoen for uønskede hændelser – og dermed sikre en tryggere hverdag for personalet.

En investering i personlig sikkerhed

Et velfungerende system til personalesikkerhed kan bidrage til ekstra tryghed i udfordrende situationer. Det kan være særligt relevant i plejesektoren, hvor mange medarbejdere ofte udfører opgaver på egen hånd. Med overfaldsalarmen kan personalet være sikre på, at hjælpen kun er et tryk væk.

Plejepersonalet kan få forbedret arbejdsmiljøet

Dokumenteret brug af overfaldsalarmer kan give ledelsen bedre indsigt i risici i forhold til arbejdsmiljø. De vil få et værktøj, som kan hjælpe med at tage nødvendige tiltag, inden det er for sent.

Mere information om overfaldsalarm og personalesikkerhed

Personsikring er vores kerneområde. Kontakt os gerne for mere information om valg af den bedste løsning til overfaldsalarmer, der skaber højere sikkerhed for personalet.
Kontaktoplysninger på vores konsulenter finder du HER >

Læs mere om personalesikkerhed i artiklerne herunder ...

Personalesikkerhed

Mere info

Personalesikring i ældreplejen

Mere info

Sikkerhed for ansatte i psykiatrien

Mere info

Sikkerhed for personale på hospitaler

Mere info

Fakta om vold og trusler for ansatte indenfor plejeområdet

Mere info

Risikostyring i kommuner og regioner

Mere info

Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info