Sikkerhed for personale, der arbejder med mennesker

Risikoen for at opleve vold og trusler er størst på arbejdspladser, hvor man arbejder med mennesker. Det gælder i særlig grad medarbejdere, der er ansatte i psykiatrien, på plejecentre og indenfor special- og plejeområdet. FOA’s nyeste undersøgelse (efteråret 2022) viser bl.a., at 39% af medarbejderne, indenfor psykiatrien, årligt udsættes for voldsepisoder. For plejecentre og special- og plejeområdet er antallet af voldsramte medarbejdere helt oppe på 49%.

Hvad er vold og trusler på arbejdet?

Fysisk vold er angreb mod kroppen, fx slag, spark, krads, fastholdelse eller decideret overfald. Derudover kan der være tale om psykisk vold eller trusler om vold. Trusler kan både være verbale eller ved brug af tegn med hænderne. Derudover kan det være i form af tekstbeskeder eller i form af tegninger.

Hvad er konsekvenserne af vold og trusler på arbejdet?

Når der opleves vold og trusler på arbejdet, kan det få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred. Det kan bl.a. være en øget risiko for depression og hjertekarsygdomme. Men det kan også forringe den ansattes fremtidige konflikthåndtering, så borgerne/patienterne reagerer mere aggressivt eller opfarende.

Sikkerhed er en del af hverdagen

Ledelsen har ansvaret for, at arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Forebyggelse og håndtering af vold bør til gengæld betragtes som en fælles opgave. En opgave, der indeholder fælles retningslinjer for forebyggelse af vold, samt løbende indsamling af nye erfaringer og viden på området.

Sikring af personalet kan også hjælpes på vej af en overfaldsalarm. Den kan bidrage til et trygt og sikkert arbejdsmiljø, ligesom den er vigtig at have, når en truende situation opstår.

Læs mere om vold og trusler på arbejdspladsen

Herunder har vi samlet en række artikler, der bl.a. giver dig tal fra undersøgelser, gode råd og vejledninger. Dertil kan du også læse om sikring af personale, som arbejder på en fast lokation eller er på farten.


Personalesikring i ældreplejen

Mere info

Sikkerhed for ansatte i psykiatrien

Mere info

Sikkerhed for personale på hospitaler

Mere info

Fakta om vold og trusler for ansatte indenfor plejeområdet

Mere info

Overfaldsalarm for ansatte gør arbejdsdagen mere tryg

Mere info

Risikostyring i kommuner og regioner

Mere info

Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info