Tunstall kan hjælpe med at frigøre varme hænder

Du kender sikkert allerede problemet med mangel på personale i ældreområdet. For alle kommuner er mangel på varme hænder en af fremtidens helt store udfordringer. Det er allerede en udfordring, men i fremtiden er udfordringen endnu større. Det betyder, at kommunerne har en bunden opgave, der skal løses.

Tal fra FOA forudsiger, at der i 2030 kommer til at mangle over 40.000 varme hænder i sundhedssektoren. Det skyldes bl.a. en stigning på op mod 150.000 flere plejekrævende ældre borgere frem mod 2030. I den forbindelse opfordrer den nye sundhedsreform til alternative bud på fremtidens ældrepleje til bedre hjælp tæt på/i eget hjem via digitale løsninger. Det bevirker, at regeringen er begyndt at kigge i retning af private leverandører.

Tunstall kan aflaste kommunerne med rutineopgaver

Tunstall er en af de danske virksomheder, som leverer datadrevne løsninger inden for ældreplejen. Med vores teknologi kan vi hjælpe med at aflaste kommunerne med en række rutineopgaver. Det kan fx være gennem tæt kontakt med borgerne og måling af deres helbred fra distancen. Fra Tunstalls side er det vores Tryghedscentral, hvor uddannede medarbejdere varetager dialogen med borgerne – fx ved at spørge, om den ældre borger har drukket væske (for at forhindre dehydrering og mulig indlæggelse på sigt).

Vores teknologiske løsninger kan aflaste kommunerne med rutineopgaver via tæt kontakt med borgerne – og måling af deres helbred fra distancen. Her kan vores veluddannede personale tage dialogen med borgerne.

Hos Tunstall gør vi meget ud af digitalisering i forhold til kontakten med borgerne. Men det betyder ikke, at der bliver længere til dem – tværtimod. Personalet får bedre muligheder for at løse deres kerneopgave i at yde ældreomsorg. Og ikke mindst: det bidrager til, at borgerne kan leve et mere trygt og uafhængigt liv i eget hjem.

Læs flere artikler om ny sundhedsreform 2022 >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info