Composio giver overblik over alt udstyr

I dag ligger data fra plejeinstitutionerne ofte på en pc ude hos de enkelte institutioner. Det er ikke optimalt hverken i forhold til sikkerhed eller effektivitet. De enkelte plejecenter skal selv identificere eventuelle problemer, og derefter rapportere dem til it-afdelingen, før de kan blive løst. Derudover skal it-afdelingen ud til den enkelte institution for at tage backup, vedligeholde og rulle ny software ud på hver enkelt pc.

Hvorfor Composio?

Composio kan hjælpe din kommune med et samlet overblik over udstyr på de forskellige institutioner. Det er til stor gavn i jeres IT-afdeling, når den bliver inddraget i beslutningsprocessen omkring udstyr til institutionerne.

Med Composio bliver overvågning og problemløsning flyttet fra de enkelte plejecenter og ind i it-afdelingen. Det vil sige, at it-afdelingen kan rulle systemer ud, vedligeholde, tage backup og administrere alle pc’er fra ét centralt sted. I stedet for at lave ændringer på den enkelte pc ude på institutionen, laves ændringerne på Composio-serveren. En anden mulighed er, at Tunstall kan stå for backup og den daglige drift.

SQL-server baseret på åbne standarter

Composio er en SQL-server, så alle data ligger i SQL-format. Det er derfor nemt at dele data med andre systemer som fx kommunens omsorgssystemer. Plejecentrenes medarbejdere får dermed direkte adgang til de stamdata, der ligger om kommunens borgere i omsorgssystemet, så de ved, hvilken medicin Fru Larsen skal have, når hun indskrives på plejecenteret efter et sygehusophold. Det sparer en masse tid, når de ansatte på plejecentrene hurtigt og nemt kan hente stamdata på den enkelte borger.

Composio er baseret på åbne standarder, så der frit kan integreres til andre systemer og teknologier. Alle komponenter og styresystemet er Microsoft Windows, så det er nemt for alle – også de ansatte på institutionerne – at administrere Composio.Netværk

Wi-Fi har med ét AP kun en rækkevidde på cirka 12 m i radius, og det dækker sjældent et helt plejecenter for slet ikke at tale om udendørsarealerne.

Mere info

Teknisk overblik

Er du it-ansvarlig i en kommune? Så er et overblik over kommunens løsninger på specialinstitutioner og plejecentre yderst vigtigt.

Mere info

Teknisk overvågning

Sikkerhed har vores højeste prioritet. Derfor tilbyder vi et overvågningsmodul til Composio/TeleVagt-controlleren.

Mere info