Personalesikring i ældreplejen

409 arbejdsulykker forårsaget af vold og psykisk overbelastning i ældreplejen. Så mange anmeldelser blev der foretaget i 2022. Det er en stigning på 41% på fem år (kilde: Arbejdstilsynet). Arbejdstilsynet besøgte bl.a. en lang række plejecentre i løbet af året. Her viste det sig, at over 10% af plejecentrene svigtede ansvaret med at beskytte deres medarbejdere mod vold.

Vold og trusler i ældreplejen er et voksende problem

Slag, spark, riv og verbale krænkelser. Ansatte i ældreplejen er i risiko for både fysisk og psykisk vold – og risikoen ser desværre ud til at vokse.

I 2022 vurderede Arbejdstilsynet rekordmange overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Det skyldes, at risikoen for vold ikke var tilstrækkeligt forebygget på plejehjem og i hjemmeplejen. Værst stod det til på plejecentre, hvor 41 ud af 393 tilsynsbesøg førte til kritik fra Arbejdstilsynet. Det svarer til lidt over 10% af de besøgte plejecentre.

Det skal være trygt at gå på arbejde i ældreplejen

Medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø er afgørende, hvis kommunerne skal kunne tilbyde borgerne en service og omsorg af høj kvalitet. Hvis der er mange sygemeldinger pga. vold og arbejdsmiljø, så bliver presset større på den resterende del af personalet. Samtidig bliver udfordringen med rekruttering af nye medarbejdere også større. Det er i forvejen svært at skaffe personale nok. Hvis ældreplejen opleves som et område med stor risiko for vold og trusler, bliver det blot endnu sværere at tiltrække nye kræfter.

Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø

På trods af udfordringer, så er der heldigvis mange steder, hvor ledelse og medarbejdere er gode til at forebygge vold. Det kan ske gennem konsekvent at risikovurdere beboere med kendt udadreagerende adfærd flere gange dagligt. Men også klare procedurer for, hvilken tilgang man har på forskellige tidspunkter. Hjælp og inspiration kan bl.a. hentes hos KL, der udbyder en ny uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø. Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, samt ledelseskonsulenthuset LEAD. Uddannelsen tilbydes kommunale og regionale ledere med personaleansvar.
Læs mere om uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø HER >

Sikkerhed for personale på plejecentre og i hjemmeplejen

Tunstalls personalesikring kan være med til at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø. På plejecentret kan et tryk på en overfaldsalarm fx sendes til kolleger – med en præcis lokation. Samme mulighed findes i hjemmeplejen, hvor overfaldsalarmen kan sendes til medarbejderens mobiltelefon med GPS. Alarmen modtages på kollegernes mobiltelefon, hvor et kort viser den nøjagtige lokation for alarmen. Lokationsvisningen ændres automatisk, hvis medarbejderen, med behov for hjælp, bevæger sig til et andet.
Få mere information om overfaldsalarmer til ældreplejen HER >

Flere oplysninger om overfaldsalarm og personalesikkerhed

Hos Tunstall tilbyder vi flere muligheder for personalesikring. Kontakt os endelig om valg af den bedste løsning til overfaldsalarmer, der skaber højere sikkerhed for personalet indenfor ældreplejen.
Kontaktoplysninger på vores konsulenter finder du HER >

Læs mere om personalesikkerhed i artiklerne herunder ...

Personalesikkerhed

Mere info

Sikkerhed for ansatte i psykiatrien

Mere info

Sikkerhed for personale på hospitaler

Mere info

Fakta om vold og trusler for ansatte indenfor plejeområdet

Mere info

Overfaldsalarm for ansatte gør arbejdsdagen mere tryg

Mere info

Risikostyring i kommuner og regioner

Mere info

Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info