Håndtering af alarmer på Smartphones

SwanMobile er et program, der gør det nemt og overskueligt for personalet at anvende mobiltelefoner til modtagelse og håndtering af alarmer. Alarmer vises i telefonens display, samtidig med en lyd – indtil personalet accepterer eller afviser alarmen.

Personalet kan øjeblikkeligt modtage og håndtere alarmer. Og med få tastetryk er det muligt at:  

  • Acceptere eller afvise alarmer  
  • Logge sig ind og ud af prædefinerede alarmgrupper  
  • Tilknytte sig systemet som kontaktperson

Alarmer vil altid blive modtaget – uanset, hvad mobilenheden ellers bliver brugt til.

Lære mere om personalesikkerhed HER >

Godt arbejdsmiljø og stor sikkerhed på Esehuset

Systematisk arbejde med sikkerhedskulturen, forebyggelse af arbejdsskader og nedbringelse af sygefraværet. Dette arbejde er blevet anerkendt af Esbjerg Kommune, der har tildelt Esehuset en arbejdsmiljøpris.

Mere info

E-bøger

Download vores e-bøger.

Mere info