Fakta om vold og trusler for ansatte indenfor plejeområdet

63% af de ansatte indenfor psykiatrien udsættes årligt for trusler om vold. 63% ... Forekomsten af fysisk vold ligger dog ”kun” på 39%. Det viser FOA’s nyeste undersøgelse (gennemført af 4.354 medlemmer i august og september 2022) om vold og trusler på arbejdet.

Plejepersonale oplever fysisk vold på arbejdspladsen

Når det kommer til den fysiske vold, indtager plejecentre dog den kedelige førsteplads – sammen med special- og handicapområdet. Her har hele 49% været udsat for vold i forbindelse med deres arbejde. Når det kommer til trusler om vold, så ligger plejecentre på 53%, mens tallet er 51% for special- og plejeområdet.

De alarmerende høje tal vidner om et stort problem for personalet, men samtidig også for borgerne/patienterne. Derudover er tallene ikke ligefrem positive i forhold til rekruttering af nye medarbejdere.

Helbredsmæssige reaktioner på vold og trusler

Både fysisk og psykisk vold kan medføre en lang række reaktioner for den enkelte medarbejder. Reaktioner kan opstå, uanset om ansatte er kommet fysisk til skade eller ej. Alene oplevelsen af at kunne blive udsat for vold, kan medføre visse fysiske og psykiske reaktioner.

Reaktionerne kan være kropslige (fx hjertebanken, træthed, søvn- og maveproblemer) eller følelsesmæssige (fx vrede, skyldfølelse, angst og magtesløshed). Der kan også opstå tanke og opmærksomhedsmæssige reaktioner som fx uvirkelighedsfølelse eller problemer med hukommelse, opmærksomhed og koncentration. Endelig kan der opstå adfærdsmæssige reaktioner som fx panik, tendens til at isolere sig fra andre eller frygt for at være alene.

En voldsepisode kan i perioder give manglende lyst til at gå på arbejde. Modet, til at løse bestemte opgaver, kan også svigte. Reaktionerne kan desuden være svækket selvtillid, forringet evne til at forebygge og håndtere konflikter – samt frygt for håndtering af fremtidige voldssituationer. Hvis den ansatte reagerer ved at trække sig væk fra borgerne, kan det forværre situationen. Det kan ofte resultere i, at borgerne/patienterne reagerer mere aggressivt eller opfarende.

Sygemeldinger og bearbejdning af en voldsepisode

For sygemeldte ansatte kan det være svært at vende tilbage til deres arbejde, hvis de har været udsat for arbejdsrelateret vold. Det gælder særligt, hvis situationen og oplevelserne ikke er blevet bearbejdet tilstrækkeligt.

Gode råd og information i forhold til vold

Se fagforeningen FOA’s ”10 gode råd om alenearbejde” HER > (PDF)

Få mere viden om emnet i ”Arbejdstilsynets vejledning i forhold til vold” HER >

Læs mere om personalesikkerhed i artiklerne herunder ...

Personalesikkerhed

Mere info

Personalesikring i ældreplejen

Mere info

Sikkerhed for ansatte i psykiatrien

Mere info

Sikkerhed for personale på hospitaler

Mere info

Overfaldsalarm for ansatte gør arbejdsdagen mere tryg

Mere info

Risikostyring i kommuner og regioner

Mere info

Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info