Digitalt Tilsyn – inkl. detektering af fald og registrering af aktiviteter

En sensor (eller flere) monteres nemt i boligen. Sensoren har et indbygget kamera, som kan foretage tilsyn på fastlagte tidspunkter. Det betyder i praksis, at der opsættes faste tider – og varighed (typisk 30 sek.) – for at kameraet tændes hos den enkelte borger. Når det er tid til at ”kigge ind”, sendes der en reminder til Tunstalls Tryghedscentral, som udfører tilsynet i henhold til den aftalte tid og varighed.

Vi tilbyder Digitalt Tilsyn, som to gange hver nat, kontrollerer om borgeren er i sin seng. Såfremt der er noget usædvanligt, giver vi hjemmeplejen besked. Dette vil reducere kørsler og forstyrrelser – og derved frigøre mere kvalitetstid for plejen. Men også forbedre borgernes livskvalitet, da de undgår forstyrrelser om natten.

Fald i hjemmet og tidlig opsporing

Udover Digitalt Tilsyn kan sensoren også benyttes til detektering af fald. Det betyder fx, at et fald i boligen automatisk vil sende alarm til Tunstalls Tryghedscentral. Alarmoperatørerne vil så kunne ”kigge ind” via kameraet – og dernæst give besked til hjemmeplejen.

Sensoren vil derudover kunne benyttes til aktivitetsregistrering, som er vigtigt i forhold til tidlig opsporing.

Opsætning og montering

Montage af sensoren kræver blot 230V udtag, da kommunikationen er trådløs. Opsætningen på en brugervenlig web-portal, hvor sensorens dækningsområde bestemmes.

Download produktblad


Funktioner og fordele med Intelligent Omsorg

  • Digitalt Tilsyn giver mulighed for at tilse borgeren i fastsatte tidsrum (typisk 30 sek.).
  • Fuldt nattesyn (infrarødt lys) der ikke giver borgeren forstyrrelser om natten.
  • Effektivt flow ved tilsyn af mange borgere.
  • Mulighed for detaljerede rapporter.
  • Falddetektering i boligen.
  • Aktivitetsalarmer (fx ”ud af seng” og ”toilet”).
  • Opsamling af aktiviteter i udvalgte områder af boligen (fx badeværelse, seng eller lænestol).
  • Al aktivitet vedrørende tilsynet dokumenteres.
  • Ingen oplæring nødvendig, da Tunstalls alarmoperatører foretager tilsynet.
  • Al kommunikation, og lagring af information, er krypteret.

Yderligere information

Kontakt en af vores konsulenter for en snak om mulighederne med elektroniske låse i din kommune.
Kontaktoplysninger på konsulenterne finder du HER >

Mobil alarmhåndtering

Med mobil alarmhåndtering kan personalet nemt håndtere alarmopkald fra Tunstall nødkaldesystemer på mobiltelefoner og Smartphones.

Mere info
Elektroniske låse til hjemmeplejen

Elektroniske dørlåse

Carelock giver mulighed for en nøglefri hjemmepleje, da det traditionelle nøglebundt erstattes med en digital nøgle i en Smartphone.

Mere info

Tryghedscentralen

Vi tilbyder effektiv og tryg alarmbehandling døgnet rundt af fagligt kompetent personale. På alle tidspunkter af døgnet tager Tunstall Tryghedscentral vare på opkald fra tryghedsalarmer fra hele landet.

Mere info