Online adgang til systemet

Tryghedscentralens webadgang (TSP) giver mulighed for et hav af statistikværktøjer og dataudtræk. Dermed er det et godt værktøj for både ledelsen og det øvrige personale.

Oprettelse og administration af borgere er nemt, ligesom der er mulighed for at skabe overblik over udstyr etc. Derudover kan der inkluderes skræddersyede tilpasninger efter den enkelte kommunes behov – og skabe et totalt overblik i realtid.

Flere danske kommuner og plejepersonale har deltaget i den løbende udvikling og test.

Softwaren er licensbetalt tilkøb.Tryghedsløsning til private

Tryghed er et afgørende behov. Derfor har vi udviklet løsninger, der kan sikre tryghed for alle – også for folk, der ikke kan få visiteret et nødkald af kommunen.

Mere info
Sensorteknologi i egen bolig

Intelligent Omsorg

Vi tilbyder Digitalt Tilsyn, som to gange hver nat, kontrollerer om borgeren er i sin seng. Såfremt der er noget usædvanligt, giver vi hjemmeplejen besked.

Mere info

Minimer skrækscenarierne

Tryghedscentralen minimerer en del af kommunens risici – med gennemtestede systemer, der konstant efterprøves og kontrolleres.

Mere info