Digitalt Tilsyn kan hjælpe fremtidens hjemmepleje

Et digitalt tilsyn består i, at Tunstalls Tryghedscentral ”kigger ind” hos borgerne via en sensor (eller flere), der også indeholder et kamera. Det betyder, at plejepersonalet kan aflastes i forhold til besøg, der udelukkende er for at tjekke, om tingene er ok i hjemmet.

Det digitale tilsyn kan ske på fastlagte tidspunkter – og varighed (typisk 30 sek.) – hvor kameraet tændes hos den enkelte borger. Når det er tid til at ”kigge ind”, sendes der en reminder til Tunstalls Tryghedscentral, som udfører tilsynet i henhold til den aftalte tid og varighed.

EKSEMPEL:
Digitalt Tilsyn to gange hver nat kan kontrollere om borgeren er i sin seng. Såfremt der er noget usædvanligt, får hjemmeplejen besked. Dette vil reducere kørsler og forstyrrelser – og derved frigøre mere kvalitetstid for plejen. Men det forbedrer også borgernes livskvalitet, da de undgår forstyrrelser om natten.

Registrering af fald

Udover Digitalt Tilsyn kan sensoren også benyttes til detektering af fald. Det betyder fx, at et fald i boligen automatisk vil sende alarm til Tunstalls Tryghedscentral. Her kan alarmoperatørerne kunne ”kigge ind” via kameraet – og dernæst give besked til hjemmeplejen.

Aktivitetsregistrering og tidlig opsporing ved hjælp af AI

Udover det digitale tilsyn og falddetektering, er der yderligere en vigtig mulighed: aktivitetsregistrering. Med hjælp af AI kan sensoren benyttes til at registrere, om der er ændringer i borgerens adfærd. Det kan være færre ture til køleskabet, oftere toiletbesøg eller andet, som er vigtigt i forhold til tidlig opsporing.

Funktioner og fordele med Digitalt Tilsyn

  • Digitalt Tilsyn giver mulighed for at tilse borgeren i fastsatte tidsrum (typisk 30 sek.).
  • Fuldt nattesyn (infrarødt lys) der ikke giver borgeren forstyrrelser om natten.
  • Effektivt flow ved tilsyn af mange borgere.
  • Mulighed for detaljerede rapporter.
  • Falddetektering i boligen.
  • Aktivitetsalarmer (fx ”ud af seng” og ”toilet”).
  • Opsamling af aktiviteter i udvalgte områder af boligen (fx badeværelse, seng eller lænestol).
  • Al aktivitet vedrørende tilsynet dokumenteres.
  • Ingen oplæring nødvendig, da Tunstalls alarmoperatører foretager tilsynet.
  • Al kommunikation, og lagring af information, er krypteret.

Læs flere artikler med relevans for den nye sundhedsreform >


Varme hænder

Mere info

Cognitive Care

Mere info

Arbejdsflow i fremtiden

Mere info