Nøglefri hjemmepleje med elektroniske dørlåse

Hvordan ser en nøglefri hjemmepleje ud? Det mest synlige er faktisk det, man ikke ser. Alle nøglebokse er nemlig væk. Hjemmeplejen låser borgernes døre op med en smartphone, som er kodet til at kunne låse bestemte døre op. De undgår dermed at håndtere traditionelle nøgler og nøglebokse.

En nøglefri dørlås fungerer på almindelig vis for borgeren

Lad os slå det fast med det samme: For borgerne fungerer låsen, som den plejer. Det betyder, at de gamle nøgler fortsat kan benyttes af borgeren og evt. pårørende.

Sikkerheden er i top med elektroniske dørlåse

Plejepersonalet skal kun medbringes en smartphone – og de skal ikke huske på en masse pin-koder. Tildeling sker nemt fra centralt hold, ligesom adgangen hurtigt kan fratages centralt. Al kommunikation er krypteret.

Kvalitetssikret registrering af besøg i hjemmeplejen

Når døren låses op med en smartphone, bliver besøget automatisk registreret i hjemmeplejens administration. Det giver alle en større sikkerhed, da alle besøg kan dokumenteres. Ved alle besøg, hos borgeren, registreres og lagres følgende:

  • Tidspunkt for start og afslutning af besøg.
  • Hvem, der har været på besøg.
  • Hvor besøget er foretaget.

Lederen har derudover mulighed for at se:

  • Hvor meget tid, der er brugt hos borgeren.
  • Hvem, der har foretaget besøget – og hvornår.

Samlet set giver det en rigtig god kontrol og kvalitet i rapporteringen.

Lås dørlås op med en app

I hjemmeplejen er der ofte flere arbejdsfunktioner, der foregår på tværs af kommunens distrikter. Det kan for eksempel være udbringning af mad, vasketøjsordning eller terapeuter, der skal besøge borgerne. Med de traditionelle nøgler er det nødvendigt med en nøgle for hver enkelt distrikts nøglebokse. Det er upraktisk, ligesom flere distrikters nøglebokse skal udskiftes i tilfælde af mistede nøgler. Et elektronisk låsesystem giver smidige arbejdsgange på tværs af distrikterne, da medarbejderne slipper for den besværlige nøglehåndtering. Når kommunen begynder udrulning af det elektroniske låsesystem, skal de ”tværgående” funktioner huskes, da de i en periode både skal benytte de traditionelle nøgler i et distrikt og deres smartphone i et andet.Ofte stillede spørgsmål om dørlåse og elektroniske nøglesystemer

 

Hvad er en elektronisk lås?

Der monteres en lille elektronisk dørlås på den indvendige side af borgerens dør. Hjemmeplejen kan låse døren op med deres smartphone, når de kommer på besøge.

Hvorfor vælge en elektronisk lås?

En elektronisk dørlås giver større sikkerhed både for borgerne og hjemmeplejen. Plejerne skal ikke længere passe på nøgler – og skulle de miste deres smartphone, kan den lynhurtigt spærres. Det er mere sikkert for borgerne.

Hvordan virker en lås, når den er elektronisk?

Tunstalls elektroniske dørlås hedder Carelock. Den monteres på dørens inderside, så den ikke er synlig fra udefra. Dørlåsen fungerer på normal vis for borgeren og evt. pårørende med nøgle. Ingen skal have nye nøgler. Den eneste forskel er, at hjemmeplejen har nogle smartphones, der er kodet til at kunne låse døren op. De kan dog kun låse op, når de står tæt på den specifikke dør. Kort og godt, så mærker den ældre borger – og ingen i det nære netværk en ændring i hverdagen. Derved bevarer den ældre borger sin værdighed samtidig med, at hjemmeplejen har en nem adgang til at hjælpe.


Hvem kan låse døren op til borgere, som modtager hjemmepleje?

Borgeren (og evt. pårørende) kan låse op på vanlig vis – med de eksisterende nøgler. Derudover kan de plejere, som kommer på besøg, låse døren op med hjemmeplejens smartphone.

Virker den elektroniske lås eller plejerens smartphone ikke?

Døren kan altid åbnes af borgeren (og evt. pårørende) – også hvis den elektroniske lås skulle svigte. Hvis en medarbejders smartphone ikke virker, skal en anden af hjemmeplejens smartphones benyttes.

Skal der skiftes batteri i den elektroniske lås?

Ja, vi anbefaler at skifte batteri en gang om året. Hjemmeplejens administration modtager automatisk en besked om, at det er tid til udskiftning af batteriet. Borgeren skal ikke selv bekymre sig om at skulle skifte batteriet.

Registrering af besøg i hjemmet

Når døren låses op med en smartphone, bliver besøget automatisk registreret i hjemmeplejens administration. Det giver alle en større sikkerhed, da alle besøg kan dokumenteres.

Nye arbejdsgange med elektroniske dørlåse i kommunen

Hjemmeplejens personale har altid deres smartphone med, så de skal ikke længere huske på forskellige nøgler. Til gengæld har administrationen eller hjælpemiddeldepotet en ny opgave med udskiftning af batterier, opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af de elektroniske låse. Med hensyn til udskiftning af batterier, så anbefaler flere kommuner at lægge batteriskifte ind som en fast planlagt opgave, så det ikke bliver en nævneværdig tidsfaktor.

Administrativt giver de elektroniske låse et arbejde med at oprette og afmelde personale. Denne opgave er dog ikke noget, som kommunerne finder tidskrævende, da det oftest er en rimelig enkel arbejdsgang.

Undersøgelser har vist, at afhentning og aflevering af traditionelle nøgler tager ca. 6% af arbejdstiden i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser også, at bilkørsel kan reduceres med op til 15% ved at skifte til en nøglefri hjemmepleje.


Yderligere information

Kontakt en af vores konsulenter for en snak om mulighederne med elektroniske låse i din kommune.
Kontaktoplysninger på konsulenterne finder du HER >

Mobil alarmhåndtering

Med mobil alarmhåndtering kan personalet nemt håndtere alarmopkald fra Tunstall nødkaldesystemer på mobiltelefoner og Smartphones.

Mere info

Tryghedscentralen

Vi tilbyder effektiv og tryg alarmbehandling døgnet rundt af fagligt kompetent personale. På alle tidspunkter af døgnet tager Tunstall Tryghedscentral vare på opkald fra tryghedsalarmer fra hele landet.

Mere info

E-bøger

Download vores e-bøger.

Mere info