TES planlægger og skaber overblik

TES er et system, der planlægger og strømliner den daglige indsats inden for plejen. Både opgaver og tidsforbrug kvalitetssikres, ligesom der skabes mulighed for at bruge penge og personale mere effektivt. Det betyder også mindre tid med at planlægge arbejdet i plejen.

En resultatrapportering viser, hvilke besøg og opgaver, som personalet har gennemført. På denne måde sikres alle borgere den hjælp, de er visiterede til. TES kan integreres med de fleste operativsystemer, omsorgssystemer og med digitale kortsystemer.

Så enkelt er det

Visiteret pleje oprettes i omsorgssystemet. En besked om dette sendes derefter automatisk til planlæggerne – via TES. På få sekunder oprettes et forslag, der baseres på de eksisterende ressourcer, og hvilke besøg, der skal udføres. Det er tidsbesparende, brugervenligt og let at forstå for personalet.

Timer i "banken"

Ressourcer kan bruges på tværs af arbejdsgrupper. En gruppe har således mulighed for at stille personale til rådighed for andre grupper. Det betyder rent praktisk, at der kan sættes ”timer i banken”. Grupper kan dermed låne personale af hinanden. Målet er at reducere kommunens udgifter til håndtering af personale. Det sker ved primært at benytte eksisterende ressourcer, før der indkaldes ekstra personale. I Sverige viser undersøgelser også, at overarbejde er reduceret
kraftigt – og næsten ikke findes.

Medarbejdernes kompetencer tastes ind i TES, så der kan vælges den rigtige medarbejder, med de passende færdigheder, til rette tid. Vel at mærke ikke kun i egen, faste gruppe, men også på tværs af grupper.

Download brochure om TES planlægningssoftware HER >TES mobilapp

TES mobilapp hjælper med til at skabe en tryg og sikker pleje.

Mere info

Enkel planlægning

Planlæg alle besøg i plejen med et enkelt tryk.

Mere info