Hvad er en demensring?

En demensring består af kabler, der er lagt ned i jorden omkring hele plejecentret. Det giver en ekstra sikkerhed for både den demensramte, de pårørende og personalet. Demensringen giver beboerne mulighed for at vandre rundt i plejecentrets udenomsarealer – uden begrænsninger. Personalet vil nemlig først modtage en alarm (på deres telefoner), hvis en demensramt begiver sig udenfor demensringen. 

Kablerne nedlægges i såkaldte loops, så personalet præcist kender retningen på den demensramtes ”udflugt”.

Minimale skader efter gravearbejde 

I forbindelse med etablering af en demensring, benytter vores samarbejdspartner en helt ny metode, som minimerer skaderne på plejecentrets græsarealer. Faktisk er omfanget af reetablering nærmest ikke eksisterende. Vores samarbejdspartner, Munck, har selv udviklet en helt ny metode, der gør arbejdet meget hurtigere og gør skaderne minimale. 

En lille minigraver pløjer en lille rende til kabel og advarselsbånd – og tromler jorden i samme arbejdsgang. Den sidste finish sker, når en større tromle køres hen over den lille rende. Det betyder bl.a., at der ikke skal ventes på at der bliver etableret en ny græsplæne. Såfremt der er fliser eller asfalt, kan kabler skydes frem i jorden.

Demensringe omtalt i medierne

Se indslag fra TV Syd om demensringe i Hedensted Kommune HER >
Se indslag fra TV2 om demensringe i Kolding Kommune HER >
Læs artikel i Horsens Folkeblad HER >


Personalesikkerhed

Et personalesikringssystem kan være løsningen for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Mere info

E-bøger

Download vores e-bøger.

Mere info

ID Lock

Flere plejecentre har øget trygheden og sikkerheden for beboerne på demensafsnittet – med Tunstalls unikke låsesystem, ID Lock.

Mere info