Aftale om ny sundhedsreform 2022

I foråret 2022 indgik regeringen en bred politisk aftale med Folketingets partier – om en ny sundhedsreform. Planen er et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen.

Næsten syv mia. kr. er afsat til at løfte og styrke sundhedsvæsenet over de kommende otte år. Fire mia. er afsat til:

  • 25 nærhospitaler.
  • styrkelse af kvaliteten i behandlingen til kronisk syge.
  • styrkelse af de kommunale akutfunktioner.
  • at fremme udbredelsen af digitale løsninger via behandling og diagnosticering i eget hjem
  • at fremme ordningen angående patientansvarlig, læge m.m.

Dertil er der afsat midler til sikring af flere læger og bedre lægedækning i områder med lægemangel – bl.a. andet ved at indføre praksispligt.

Samlet set er målet en ambitiøs omstilling af sundhedsvæsenet. Dette medfører også nedsættelse af en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet. Kommissionen skal bidrage med konkrete anbefalinger til, hvordan der kan sikres mere personale med mere tid til kerneopgaven. Det vil sige fokus på rekruttering af mere personale med mere tid til kerneopgaven.

Tunstall kan hjælpe med at frigøre ressourcer til kerneopgaver inden for ældre- og sundhedsområdet

Med proaktive og datadrevne løsninger kan Tunstall hjælpe med at aflaste kommunerne på ældreområdet. Besparelserne er enorme, opstart kan ske hurtigt og der er evidens bag påstanden.

Vores teknologiske løsninger kan aflaste kommunerne med rutineopgaver via tæt kontakt med borgerne – og måling af deres helbred fra distancen. Vi har veluddannede medarbejdere, som varetager dialogen med borgerne – fx ved at spørge, om den ældre borger har drukket væske (for at forhindre dehydrering og mulig indlæggelse på sigt).

Hos Tunstall har vi evidens for, at vi kan bidrage med:

  • Udskydelse af flytning til plejehjem med 16 måneder.
  • Nedbringelse af akut- og genindlæggelser med en tredjedel om året hos borgere, der modtager hjemmepleje.

Det er to vigtige resultater, der kan give en drastisk reducering af de offentlige udgifter. Men det er også en håndsrækning til en plejesektor, der allerede i 2030 kommer til at mangle 40.000 medarbejdere (tal fra bl.a. Fagforbundet FOA).

Læs mere om mulighederne i forhold til den nye sundhedsreform i artiklerne herunder.


Varme hænder

Mere info

Cognitive Care

Mere info

Telemedicin

Mere info

Sundhedsreformen i et overblik

Mere info

Digitalt Tilsyn

Mere info

Arbejdsflow i fremtiden

Mere info

Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info