Omsorg og pleje inden for ældreområdet i fremtiden

Personalemangel kan allerede mærkes inden for ældre- og sundhedsområdet. Det er en af de helt store udfordringer, som kommuner og regioner står overfor. Kan vi skaffe tilstrækkeligt personale? Kan vi bevare det nuværende niveau af pleje? Bliver hjælpen til de ældre borgere reduceret i fremtiden? Spørgsmålene er mange, og en ny sundhedsreform løser ikke udfordringerne med en snuptag. Men en ny sundhedsreform sætter fokus på, at vi står med en bunden opgave, der skal løses.

Hvordan kan vi frigøre varme hænder i kommunerne?

Vagtplaner og skemalægning, over hjemmeplejens besøg i borgerne hjem, er en stor opgave i kommunerne. Blot få minutters fejl i planlægningen – pr. besøg – giver øgede udgifter i millionstørrelsen på et år. Et godt softwareprogram er derfor et vigtigt værktøj for kommunes planlæggere, når de skal skabe struktur over tid og skemalægning for de mange besøg. Men derfor kan det stadig være svært at nå ordentlig i mål, hvis der mangler personale til opgaverne. Spørgsmålet er derfor: Hvad gør vi?

Sådan kan Tunstall hjælpe med at spare tid og frigøre varme hænder i kommunerne

Hos Tunstall kan vi hjælpe med at løse en del af fremtidens udfordringer med mangel på personale. Vi kan hjælpe med at spare tid – og samtidig øge sikkerheden. Vores digitale løsninger kan hjælpe med at forbedre workflow, så der fx er mere personale, når behovet er størst. Samtidig kan vi også hjælpe i forhold til tidlig opsporing, så behov for ændring i forhold til hjælpemidler eller pleje kan justeres rettidigt. 

Ændrede mødetider i forhold til spidsbelastninger

Når et plejehjem eller hjemmepleje benytter udstyr på Tunstalls softwareplatform, kan de få en række informationer via rapporter og statistikker. Det kan fx være typen af alarmer, hvem der sender flest alarmer og hvornår alarmerne kommer. Disse data hjælper med at skabe overblik, der ikke alene giver et statusbillede. Det giver også et tydeligt blik over en udvikling i forhold til fx flere alarmer på bestemte tidspunkter. Denne viden er bl.a. anvendt af plejehjem, hvor mere personale er mødt ind på tidspunkter med spidsbelastninger. Justering af mødetider har hjulpet med forbedring af arbejdsflow. Resultatet er, at de ældre får hurtigere hjælp, ligesom det sænker stressniveauet hos personalet. Og netop stress er en kendt faktor indenfor plejeområdet, så hvilke ledere ønsker ikke at give deres medarbejdere øget trivsel og arbejdsglæde – med mere lyst til at tage ansvar?

Reducering af hospitalsbesøg og indlæggelser med Tunstall Cognitive Care®

Teknologiske løsninger kan hjælpe med tidlig opsporing, så akutte indlæggelser undgås og hjælpemidler kan justeres rettidigt i forhold til sygdomsudvikling. Fx kan Tunstalls digitale tilsyn – ved hjælp af AI – hjælpe med at registrere, om der er ændringer i borgerens adfærd. Kommunen kan dermed også vurdere, om der skal justeres i forhold til specialuddannet personale, som bedre kan hjælpe borgeren.

Kommunen kan også vælge en løsning, hvor medarbejdere Tunstalls Tryghedscentral proaktivt kontakter de ældre borgere. Rent praktisk sker det ganske enkelt via telefonopkald, hvor borgeren stilles nogle spørgsmål, der giver en god indikation af helbredstilstand og udvikling over tid. Disse spørgsmål, sammenholdt med helbredsdata, opsamler adfærdsændringer – og giver dermed hurtigere beslutningsstøtte til evt. behandling.

Se mere om Tunstall Cognitive Care® >

Kommunerne skal være på forkant med udviklingen

Med løsninger inden for tidlig opsporing, forbedring af arbejdsflow og aflastning af rutineopgaver kan Tunstall hjælpe kommunerne. Kommunerne kan også frigøre ressourcer via ”Tunstall Freedom”, hvor Tunstall tager sig af en række opgaver, ligesom mængden af udstyr løbende kan justeres op og ned. Det betyder, at kommunens medarbejdere ikke skal forholde sig til opsætning og andre tekniske spørgsmål om kaldeanlæg og nødkald på plejecentrene og i hjemmeplejen. Medarbejderne kan i stedet have fuld fokus på deres egentlige opgaver – at pleje de ældre borgere i kommunen. Med Tunstall Freedom stopper også bekymringerne om store udgifter til opgraderinger og ny teknologi. Det eksisterende udstyr kan ganske enkelt byttes ud med det seneste nye. Kommunen vil dermed altid kunne være på forkant med den teknologiske udvikling.

Få mere information om forskellige områder inden for den nye sundhedsreform >


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info