• Home
  • Tunstall Cognitive Care


Sådan reducerer vi indlæggelser med 33%

Via den tætte kontakt, med borgerne, kan vi hjælpe med at reducere akutte indlæggelser med en tredjedel. Det viser resultatet af en 4-årig, videnskabelig undersøgelse, med deltagelse af 225-250.000 borgere pr. år.

Hos Tunstall sidder vores personale klar til at hjælpe – og aflaste – kommunerne inden for plejeområdet. Vores alarmoperatører er dagligt i kontakt med mange ældre brogere, der har et nødkald i hjemmet. Men vi kan også tage kontakt til alle borgerne – dagligt – og derved tidligt opspore ændringer i sygdomsudvikling eller opdage behov for nye hjælpemidler. Vi kalder løsningen Tunstall Cognitive Care®.

Plejesektoren mangler arbejdskraft

Frem mod 2030 vil der mangle ca. 40.000 medarbejdere i plejesektoren. Samtidig øges antallet af ældre (+ 80 år), og mange vil være plejekrævende. Det viser tal fra bl.a. Fagforbundet FOA.

Tunstall Cognitive Care passer ind i den nye sundhedsreform

Den nye Sundhedsreform opfordrer til alternative bud på fremtidens ældrepleje. Her kan Tunstalls løsning bidrage væsentligt. Med Tunstall Cognitive Care® tilbyder vi:

  • Døgnbemandet vagtcentral med veluddannet personale.
  • Digitale tilsyn, der sparer både tid og transport.
  • Helbredsmonitorering via medicinsk godkendt system, der screener borgernes situation – og bringer fokus på de mest trængende.
  • At aflaste med rutineopgaver, så plejepersonalet kan fokusere på deres kerneopgave – at yde pleje.

Vores løsning kræver ikke ekstra investeringer

Den gode nyhed er, at kommunen ikke behøver nyt udstyr, flere app’s eller tidskrævende uddannelse af personale.

Tunstalls medarbejdere ringer til borgeren og stiller nogle spørgsmål, der giver en god indikation af borgerens tilstand og udvikling over tid. Disse spørgsmål, sammenholdt med helbredsdata, opsamler adfærdsændringer – og giver dermed hurtigere beslutningsstøtte til evt. behandling.

Indsamling af data er i sikre hænder

Indsamling af data kan også ske ved hjælp af en app på smartphone eller tablet. Her kan borgeren selv besvare nogle spørgsmål – og endda anvende tilknyttet udstyr til måling af fx puls og vægt. Borgerens indtastninger kan sendes til Tunstall – eller direkte til sundhedspersonale, kommunen eller hospitalet.

Kom i gang fra dag 1

Ved at koble Tunstall og borgerne sammen, kan vi følge borgernes udvikling, opspore ændringer eller opdage nye behov. Det er nemt at komme i gang med samarbejdet, og vi kan hjælpe med at frigøre varme hænder fra dag 1, så personalet kan koncentrere sig dér, hvor behovet er størst.


Flere informationer om undersøgelsen

Flere oplysninger om den bredere undersøgelse og resultater findes (på engelsk) i Transformational Potential of Telecare Whitepaper.

Læs også den netop offentliggjorte artikel i Journal of Healthcare Informatics Research.


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Cases

Læs mere om, hvordan Tunstall hjælpe med innovative løsninger inden for plejeområdet.

Mere info

Kontakt

Kontakt vores administration eller salgsteam.

Mere info