En del af Tunstalls team, der har arbejdet med at levere sikkerhed til Psykiatrisk Center Sct. Hans, ses her i forbindelse med en rundvisning kort før bygningerne tages i brug. Fra venstre er det Michael Andresen (Product Manager, Hospital Solutions), Jesper Løje (projektleder), Jesper Christensen (Business Development Manager/Head of Project), Karsten Andersen (projekttekniker) og Allan Frandsen (projekttekniker).Nye rammer og højeste sikkerhed på Psykiatrisk Center Sct. Hans

okt 25, 2021

Retspsykiatrien har fået nye og moderne rammer i det nye byggeri i Roskilde. Et byggeri, hvor sikkerheden er tænkt ind fra start, så den hverken for patienter, medarbejdere eller forbipasserende opleves som anmassende eller synlig. Overalt i det 20.600 m2 store byggeri er der indbyggede alarmer, som sikrer hurtig hjælp til personalet, hvis der opstår en voldsom hændelse.

Hurtig og præcis sikkerhed – ude og inde

Tunstall leverer sikkerheden for personalet alle steder i byggeriet – med dækning både inden døre og i udearealerne. I besøgsområdet er der desuden mulighed for, at pårørende kan afsende alarmer.

Personalet bærer en lille alarmsender, som de kan trykke på, når de har behov for hjælp. Alarmen sendes til de øvrige kolleger i løbet af to sekunder. Den afgivne alarm sendes med en præcis lokation pga. loops, der er lagt i gulvet rundt om i byggeriet. Hertil kommer ledelamper, der tændes i retning af det sted, som alarmen kommer fra. Dermed får det tililende personale hjælp til at komme hurtigt frem til den rette lokation. Samme funktioner er der i udearealerne, hvor loops er lagt i jorden. Det betyder, at personale fx ved, hvilken del af den store aktivitetspark alarmen kommer fra.

Statistik og rapporter kan hjælpe personalet

Alle alarmer logges i Tunstalls softwareprogram, Composio. Det muliggør detaljerede rapporter, som bl.a. kan vise det samlede antal alarmer i en given periode, hvem der sender mange alarmer eller hvorfra der sendes mange alarmer. Det kan give et meget brugbart overblik mht. om der er specifikke områder, som er mere risikofyldte end andre. Det kan også være, at der er særlige tidspunkter, hvor risikoen for voldsomme hændelser er større end normalt. Rapporterne kan også benyttes til dokumentation af overfald.

Helende arkitektur med smuk beliggenhed

Byggeriet er skabt ud fra principper om helende arkitektur med vægt på lys, luft og naturmaterialer. Fra de fleste steder i bygningerne er der udsigt fra store glaspartier til de skiftende årstider og direkte adgang til gårdhaver og park. Tanken med udsigt er ”helbredelse med hjælp af det grønne”. Psykiatrisk Center Sct. Hans rummer 126 enestuer. De er alle lyse og med eget badeværelse. Derudover er der besøgslejligheder, som giver mere privatliv og selvbestemmelse for den enkelte patient, der ofte er indlagt længe – i gennemsnit mere end 4 år.

Tidssvarende rammer til den lukkede retspsykiatri giver bedre og nye muligheder for en varieret hverdag for patienterne med meningsfulde aktiviteter gennem tværfaglige indsatser – fx i den store aktivitetspark i midten af byggeriet, i multisalen, caféen og musikrummet. De nye faciliteter er med til at styrke behandlingen i retspsykiatrien og ruste patienterne til livet efter indlæggelse.

Høj sikkerhed – med kvalitetskontrol

Personalet har mulighed for at teste deres alarmsender hver dag via en teststation. De holder blot alarmsenderen hen til en lille skærm og sender en alarm. Så får de straks en kontrol af funktionaliteten.

Al adgang til Psykiatrisk Center Sct. Hans foregår iøvrigt gennem et fælles ”Velkomsthus”. Her står specialuddannede serviceassistenter for modtagelse af patienter og besøgende. For at sikre et trygt miljø scannes besøgende (og deres personlige ejendele) inden de kommer videre ind i bygningen. 

Bygning.jpg

Bygningen udgør en ydre krans, så hegn undgås.

Park.jpg

Den flotte park giver flere aktivitetsmuligheder.

Display.jpg

Alarmer vises bl.a. tydeligt på gangdisplays.


Retspsykiatriske patienter

En retspsykiatrisk patient er en person, der har begået kriminalitet, men som på grund af en psykisk lidelse eller mangelfuld mental udvikling er idømt en psykiatrisk særforanstaltning i stedet for en straf. Ifølge Straffelovens § 16 skal en person, som på gerningstidspunktet for en kriminel handling var utilregnelig på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, ikke straffes.

80-90% af retspsykiatriske patienter behandles ambulant eller i almenpsykiatrien. En lille del af dem idømmes særforanstaltninger med behov for en længerevarende indlæggelse. Det er patienter som disse, der flytter ind i den nye retspsykiatri på Sct. Hans, hvor de kan få specialiseret hjælp til ofte meget komplekse problemstillinger.

Formålet med en psykiatrisk særforanstaltning er at forebygge ny kriminalitet. Dette adresseres ved hjælp af individuelt tilrettelagt psykiatrisk pleje, behandling og rehabilitering. Patientens recovery-proces understøttes under hensyntagen til det omgivende samfund, og der arbejdes med at komme overens med både sygdom og kriminalitet.


JDyrhoj.jpg

Mere information om løsninger til personalesikkerhed

Chefkonsulent Jesper Dyrhøj har haft ansvar for udbudsmateriale og tilbudsgivning i forbindelse med personsikringen i det nye byggeri.

Hvis du vil vide mere om løsninger fra Tunstall, er du meget velkommen til at kontakte ham:

Mobil: 51 44 32 33

Mail: jesper.dyrhoj@tunstall.com


Velfærdsteknologiske løsninger fra Tunstall

Løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger med mennesket i centrum.

Mere info

Personalesikkerhed

Et personalesikringssystem kan være løsningen for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Mere info

Salg og administration

Kontakt vores salgsteam, hvis du vil vide mere om vores løsninger.

Mere info