Pleje af isolerede borgere … på afstand

Under en pandemi som Covid-19 (coronavirus) kan fjernmonitorering i eget hjem give store fordele. Risikoen for smitte mindskes og automatiske opfølgningstjenester kan være et alternativ til den kontakt og pleje, der normalt foregår.

Automatisk opfølgning af patienters – og karantæneramtes – tilstand vil i høj grad reducere tidsforbruget hos sundhedspersonalet. Det vil frigøre dem til at koncentrere sig om de alvorlige tilfælde. På samme tid garanterer automatisk opfølgning effektivitet, sikkerhed og kvalitet i plejen af Covid-19 patienter i karantæne. Men det indeholder også fuld dokumentation så alle patienter følges dagligt indtil de raskmeldes.

Siden 2006 har vi leveret medicinsk certificerede telemedicinske løsninger til borgere med langvarige sygforløb. Løsninger, som vi har udviklet i samarbejde med sundhedsorganisationer og offentlige myndigheder over hele verden.

Sådan kan vores løsning hjælpe borgere i eget hjem:

 • Borgere modtager besked i e-Boks fra hospitalet – med information om servicen, kontaktoplysninger og brugen af myMobile app’en på deres smartphone (eller tablet).
 • Patienter, der benytter tilbehør (pulsmåler, temperaturmåler mv.) kan foretage deres individuelle sundhedsspørgeskema via myMobile app’en.
 • Målinger og spørgsmålene kan altid ændres, så de passer til den individuelle borgers forhold. Men i relation til Covid-19 kunne dette inkludere:
  - Temperatur måling.
  - Generel information om borgernes velbefindende.
  - Indikationer på hoste, åndebesvær, diarre, muskelsmerter og hovedpine.
 • Notifikation om næste måling (fx kl. 10.00 og kl. 14.00) sendes til borgerens smartphone.
 • Borgerne sender deres data til kommunen, lokale myndighed eller hospitalet, som har leveret servicen.
 • Sundhedspersonalet kan se data fra borgere i hjemmekarantæne gennem onlineportalen ICP triagemanager. Hver borgers resultat bliver triageret af softwaren – som rød, gul, grøn eller blå, alt efter hvilke parametre sundhedspersonalet har valgt.
 • Systemet tillader også kommunikation mellem sundhedspersonalet og borgerne via beskeder i myMobile app’en. Her kan der også tilføjes noter til borgernes journal.

Se en lille demo herunder:


Kontakt os for mere information 

Anette Stjerne, salgschef – mobil: 40 19 04 43 – mail: ans@tunstallnordic.com

 


Telemedicin

Ved hjælp af den nyeste digitale teknologi, hjælper vores løsninger med at håndtere langsigtede medicinske forhold.

Mere info

Telemedicin – sådan

myMobile app'en kan anvendes på smartphone eller tablet i eget hjem.

Mere info

Salg og administration

Kontakt vores salgsteam, hvis du vil vide mere om vores løsninger.

Mere info