Telemedicin – hvad er det?

Danmark står over for betydelige udfordringer med et stort og voksende antal behandlings- og plejekrævende ældre, der lider af en eller flere kroniske sygdomme. Statens Institut for Folkesundhed skønnede i 2007, at 1,8 millioner danskere, eller knap 40 pct. af den voksne befolkning havde mindst én kronisk sygdom. Over halvdelen af kontakterne til almen praksis og knap 30 pct. af indlæggelserne på landets hospitaler knyttes til kroniske sygdomme. Telemedicin, selvmonitorering og patient-empowerment er ikke kun muligheder, men nødvendigheder blandt andre tiltag, for at imødekomme denne store udfordring.

Udfordringer øger interessen for telemedicinske løsninger, også kaldet Telehealth. Vi har udviklet en løsning, der gør det muligt, at involvere og uddanne patienten i bedre håndtering af egen sygdom – ved brug af unikke hjemme-monitoreringsløsninger og intelligent software til behandling og præsentation af data.

Hvem kan benytte løsningen?

Løsningen er for mennesker, der lever i eget hjem – med fx hjerteproblemer, diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk. Ved målinger i eget hjem, kan der spares tidskrævende ture til hospitalet eller egen læge.

Telemedicinsk Service Center

Løsningen er medicinsk godkendt og Tunstalls eget Telemedicinske Service Center understøtter udrulning af hjemmemonitorering – helt fra indrulring af patienter i programmerne til filtrering af data, så det kliniske personale kan fokusere på valide kliniske data og ikke bruge kostbar tid på at drive processen.


myMobile

Professionel pleje af isolerede borgere … på afstand.

Mere info

Telemedicin – sådan

myMobile app'en kan anvendes på smartphone eller tablet i eget hjem.

Mere info

Salg og administration

Kontakt vores salgsteam, hvis du vil vide mere om vores løsninger.

Mere info