HotKey giver sikkerhed direkte ved tastaturet

HotKey er et program, der fungerer som overfaldsalarm. Alarmer kan sendes via:

  • En selvvalgt kombination på PC-tastaturer
  • Alarmknap på DECT-telefoner
  • Alarmsendere (fx Tx75I)

Diskret alarmsystem

Et sikkert og diskret alarmsystem giver tryghed på jobbet. Især for de medarbejdere, der pga. direkte kundekontakt kan få brug for hurtig assistance, hvis en samtale eskalerer og bringer dem i fare.

HotKey installeres på kommunens netværk

Softwareprogrammet HotKey installeres på kommunens netværk og gør personalet i stand til at tilkalde hjælp direkte fra deres PC-tastatur på den enkeltes arbejdsplads. Der kan også tilsluttes trådløse sendere, som kan placeres på faste steder i kontoret – eller bæres af personalet, så senderne bliver personalarmer med positionering. Dermed ved modtagerne af overfaldsalarmerne altid, hvor den person, der har brug for hjælp, befinder sig. GSM- og DECT-telefoner kan også anvendes som alarmudstyr, hvis det er den type udstyr, der ønskes anvendt i kommunen.

Flere kommuner har HotKey-funktionen

HotKey er bl.a. installeret på mere end 350 arbejdspladser i Randers Kommune, hvor overfaldsalarmer både vises på vagternes trådløse udstyr og på PC-skærme hos kollegaer. Hvis en alarm aktiveres, får et antal kollegaer en besked via et ”pop-op” vindue på deres skærm. Vinduet indeholder oplysninger om hvem, der har alarmeret, og i hvilket lokale vedkommende befi nder sig. Hos den, der har udløst alarmen, ses nederst på skærmen (i proceslinjen) et lille tegn på, at kollegaerne har reageret på alarmen. Så har han/hun vished om, at hjælpen er på vej. Funktionen kan vælges til og fra, da det er uhensigtsmæssigt, hvis andre sidder således, at skærmen er synlig.

Lære mere om personalesikkerhed HER >

Composio

Med Composio kan flere løsning samles i én. Det giver et godt overblik over alt udstyr, der findes på plejecentret eller i kommunen.

Mere info

Mobil alarmhåndtering

SwanMobile er et program, der gør det nemt og overskueligt for personalet at anvende mobiltelefoner til modtagelse og håndtering af alarmer.

Mere info

E-bøger

Download vores e-bøger.

Mere info