Plejecenter Esehuset i Sædding – uden for Esbjerg.Godt arbejdsmiljø og stor sikkerhed på Esehuset

mar 21, 2018

Esehuset er et plejecenter, der prioriterer beboernes og personalets sikkerhed meget højt. Der arbejdes bl.a. systematisk med at udvikle sikkerhedskulturen, forebygge arbejdsskader og nedbringe sygefraværet. Dette arbejde er nu blevet anerkendt af Esbjerg Kommune, der har tildelt Esehuset en arbejdsmiljøpris. Prisen gives til Esehuset for deres mange initiativer, samt at de har sikret sig med et alarmsystem, som gør, at hjælpen kommer hurtigt, når der er brug for det.

Esehuset

Esehuset er et plejecenter, som ligger i Sædding – lige uden for Esbjerg. Plejecenteret er for ældre med demens, svær demens og psykisk sygdom. Borgere, der visiteres til en bolig i Esehuset, har derfor altid særlige behov. Det stiller krav til et personale med en høj faglig viden inden for området psykiske lidelser hos ældre og svær demens.
I dagligdagen lægges der stor vægt på at skabe trygge rammer med livskvalitet og personlig frihed.

Sikkerhed i hverdagen

Esehuset er sikret med et personsikringssystem fra Tunstall. Det betyder både sikring af beboerne og personalet. For eksempel er der etableret en demensring rundt om plejecentret, så personalet modtager besked på deres iPhones, hvis en demensramt beboer forlader området. For personalets vedkommende er der også mulighed for at sende en overfaldsalarm via diskrete alarmsendere.

Alarmhåndtering via iPhones

Alarmhåndtering sker stort set, som mange kender fra DECT-systemet eller SwanMobile til Android. Men vi har også udviklet en ny version af SwanMobile, der betyder, at alarmer også kan håndteres på iPhones. Den nye version hedder SwanMobile Push og adskiller sig på nogle områder fra den ”gamle” SwanMobile.

Den nye version benytter ”Cloud Messaging”. Det betyder, at alarmer kan sendes lynhurtigt ud til mange telefoner på én gang. ”Cloud Messaging” er en teknik, der især kendes fra Facebook og e-mailprogrammer, når de gør opmærksom på, at der er en ny besked.

Det er skiftet til denne platform, der betyder, at vi nu også leverer SwanMobile til IOS/Apple-enheder. Skiftet til ”Cloud Messaging” giver desuden en meget effektiv strømbesparelse, som gør, at vi kun anvender 1% af telefonens batterikapacitet. Noget, der er helt enestående for en ”Alarm-app” – og en nyskabelse inden for plejeområdet.

”En verden til forskel”

Esehuset har nu haft alarmsystemet i et års tid. Plejehjemsleder Vibeke Rømer Christensen siger, at personalet er meget glade for systemet. Det er nemmere for personalet at håndtere alarmerne, da det kræver færre tryk, på telefonen, end tidligere. Hun fremhæver bl.a. muligheden med forskellig lyd, når en alarm kommer ind på personalets telefon. Det betyder, at personalet med det samme ved, om der er tale om en demensalarm eller en overfaldsalarm. I forhold til tiden før det nye alarmsystem siger hun: ”Der er en verden til forskel.”

Sikkerhed har høj prioritet

Mennesker med psykisk sygdom eller demens agerer og reagerer på en helt anden måde end andre plejehjemsbeboere. En daglig handling kan fx risikere at udvikle sig til en farlig situation, hvis en beboers utryghed skaber en udadreagerende adfærd. Sikkerheden skal derfor tages alvorligt, så medarbejdernes tryghed øges og ubehaget mindskes.

Systematisk arbejde med sikkerhedskulturen

Sikkerheden bliver taget meget alvorligt på Esehuset, der er et plejehjem for ældre med demens, svær demens og psykisk sygdom. Plejehjemmet har sikret sig med et alarmsystem fra Tunstall. Et system, der både skaber sikkerhed for beboere og personale. Men sikkerhed er mere end soft- og hardware. Det handler i høj grad om at have medarbejdere med høj faglig viden inden for området psykiske lidelser hos ældre og svær demens. Og så handler det om, at personalet kender sikkerhedskulturen på stedet. De skal fx vide, hvad de skal gøre, hvis en dement beboer forlader plejehjemmet – eller en kollega har akut behov for hjælp.

Plejehjemsleder Vibeke Rømer Christensen fortæller: ”Alle nyansatte gennemgår et introforløb. De tilknyttes en intro-medarbejder, som fortæller om sikkerhedsprocedurer og praktiske ting, som fx hygiejne, placering af hjertestarter, øjenskyld mv. Alt sammen indgår som en del vores sikkerhedskultur.”

Markant reducering i sygefraværet

”Vi har nedbragt antallet af arbejdsulykker, og vi har reduceret sygefraværet med næsten 43% i forhold til 2016”, siger Vibeke Rømer Christensen. Hun peger på vigtigheden i at inddrage medarbejderne, så ambitiøse mål kan indfries. ”Vi har lavet en systematik om modtagelse af nye kolleger, samt opkvalificeret personalet – med undervisning og kurser. Det giver os muligheden for en god intern uddannelse af personalet, så alle er velinformeret og kender vores sikkerhedskultur,” siger Vibeke Rømer Christensen.

Arbejdsmiljøpris

I forbindelse med Esbjerg Kommunes arbejdsmiljøpris vandt Esehuset 2. pladsen. Prisen blev overrakt ved en højtidelighed på Esbjerg Rådhus den 8. februar. I den anledning udtalte borgmester Jesper Frost Rasmussen: ”Hos Plejecentret Esehuset er det lykkedes at minimere risikoen for, at medarbejderne bliver skadet, ligesom man har nedbragt sygefraværet og antallet af arbejdsulykker.” I sin tale understregede borgmesteren, at ”Vi har nogle gode medarbejdere, der hele tiden forbedrer arbejdsmiljøet med gode ideer, der gerne må bredes ud. I er en inspiration for alle andre.”
Dagtilbudsområde Midt- og Østerbyen vandt i øvrigt 1. pladsen for deres ekstra fokus på arbejdsmiljøet i deres vuggestuer og børnehaver.

E-bøger

Download vores e-bøger.

Mere info

Personalesikkerhed

Et personale-sikringssystem kan være løsningen for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø.

Mere info

Kontakt

Kontakt vores administration eller salgsteam.

Mere info