Mobil alarmhåndtering (SwanMobile)

SwanMobile

 

Mobil alarmhåndtering med programmet SwanMobile. Programmet sikrer øjeblikkelig alarmering af rette plejer i tilfælde af uheld på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen.

SMS-baseret

SwanMobile er SMS-baseret, så personalet nemt kan håndtere alarmopkald fra TeleVagt nødkaldesystemer på mobiltelefoner, Smartphones og PDA'er.

Sikker, hurtig og nem betjening

Plejerne kan øjeblikkeligt modtage og håndtere borgernes alarmer. Og med få tastetryk er det muligt at:

  • Acceptere eller afvise alarmer
  • Logge sig ind og ud af prædefinerede alarmgrupper
  • Tilknytte sig systemet som kontaktperson

Alarmer vil altid blive modtaget – uanset hvad mobilenheden ellers bliver brugt til.

Alarmhåndtering

Alarmer kan accepteres eller afvises. Reageres der ikke på alarmen, vil der efter en prædefineret periode (typisk to minutter) være tidsudløb. Herefter sendes alarmen videre til næste personale i udkaldsplanen.

Ved accept fremkommer der yderligere informationer vedrørende alarmen – fx borgerens telefonnummer og detaljer vedrørende borgerens helbred (sukkersyge, åndedrætsbesvær etc.). Ved hjælp af ét tastetryk kan der ringes tilbage til borgeren.

Alarmgrupper

I SwanMobile er det muligt at vælge, hvilke alarmgrupper man skal modtage alarmer fra. Alarmgrupperne defineres i TeleVagten og kan fx være geografiske eller inden for plejemæssige områder (stomi, sårbehandling etc.). Til- og framelding foretages hurtigt og nemt med enkelte menufunktioner.

Kontaktperson

SwanMobile kan benyttes på personlige telefoner, hvor brugerne selv kan logge sig på og af vagtcentralen.

Alarmhistorik

SwanMobile er udstyret med en hukommelse, som gemmer de seneste 10 accepterede, afviste og udløbne alarmer inden for hver kategori. På den måde er det muligt at følge telefonens alarmhistorik.

Se produktblad for SwanMobile HER >